Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Foodservice en GIL

Na intensieve onderhandelingen is CNV Vakmensen er in geslaagd een onderhandelingsresultaat te bereiken met de werkgevers in de sector Foodservice en GIL.

We bouwen verder aan de raam-cao waarin zoveel mogelijk arbeidsvoorwaarden van de GIL en GHP zijn ondergebracht. Dat betekent onder meer dat we arbeidsvoorwaardelijk zoveel mogelijk afstemmen met de werkgevers die de Groothandel in Horecaproducten hanteren, maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Het proces gaat gewoon verder, maar ondertussen hebben we wel een zogenaamd onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao afgesproken. En daarover heb jij het laatste woord!

Wat is er afgesproken:

Looptijd

We hebben nu een gelijke looptijd voor beide cao’s afgesproken. Dat betekent dat de nieuwe cao een looptijd heeft tot 1 juli 2017 (13 maanden).

Loon

In de maand december 2016 ontvang je een eenmalige uitkering van 0,5 procent, te berekenen als een factor van het maandloon van december en naar rato van het aantal maanden dat je in 2016 in dienst was. Per 1 februari 2017 zal het loon structureel met 1 procent worden verhoogd.

Jeugdlonen

We hadden afgesproken dat dit onderwerp van overleg wordt op het moment dat er politieke duidelijkheid is. Bij overeenstemming kunnen we daarvoor ook de cao openbreken. Ondertussen is er al het een en ander in ‘Den Haag’ besproken en dat zal leiden tot een volwaardig salaris vanaf je 21e jaar. De uitwerking moet nog volgen.

Toekomst van de cao voor de Groothandel in Levensmiddelen

Hoewel we blijven inzetten op afstemming met de GHP-werkgevers wordt er gewoon geïnvesteerd in goede afspraken voor de GIL-cao. Er is nu een budget gereserveerd voor werkgroepen die zich gaan verdiepen in:

Duurzame inzetbaarheid

Dat is een breed begrip maar het komt er op neer dat we aan de slag gaan voor goede afspraken om iedere werknemer zo goed en vitaal als mogelijk aan het werk te houden, ongeacht leeftijd. Daarin passeren dus verschillende onderwerpen de revue. Denk aan mantelzorg en andere verlofmogelijkheden, vitaliteit, loopbaanscans, passend werk enz.

Modernisering van de cao

In deze werkgroep wordt bekeken of de cao gemoderniseerd moet worden en zo ja, op welke onderwerpen. Moet alles er wel in staan als het ook al in de wet staat? Leesbaarheid van de cao komt sowieso aan de orde, daarover is iedereen het eens!

Financiële foto / budgetcoaching

Deze werkgroep inventariseert welke mogelijkheden er zijn om bestaande initiatieven op dit gebied voor de gehele branche beschikbaar te maken. Hoe ziet jouw financiële plaatje eruit, kun je misschien hulp gebruiken om rond te komen? Dat zijn thema’s die ook in deze sector spelen en we gaan uitzoeken of we hierin iets kunnen betekenen voor de mensen.

Versterken positie en competenties

Met deze afspraken wordt in belangrijke mate tegemoetgekomen aan de voorstellen die door CNV Vakmensen waren ingediend voordat we aan de onderhandelingen begonnen. Die voorstellen kwamen met de leden tot stand, maar waren ook gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota van CNV Vakmensen. De nadruk ligt in 2016 op het versterken van de positie en competenties van werkenden op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor mensen die nog jaren door willen in hun eigen functie, mensen die graag een volgende stap willen zetten, starters op de arbeidsmarkt en mensen die na een tijd vrijwillige of onvrijwillige afwezigheid weer willen terugkeren.

Fatsoenlijke flex

Maar we zijn er nog niet. Ook in de (nabije) toekomst wil het CNV (aanvullende) afspraken maken over de transitievergoeding en aandacht geven aan – wat wij noemen - ‘fatsoenlijke flex’. Er zijn goede redenen te bedenken waarom bepaald werk of werk in een bepaalde periode door mensen wordt uitgevoerd met een tijdelijke band met een bedrijf of organisatie. Vaak ziet CNV Vakmensen dat werkgevers structureel gebruik maken van dit soort arbeidsrelaties om kosten te drukken. Daaraan willen we een halt toeroepen. Deze en andere onderwerpen zijn voor CNV Vakmensen van groot belang en zullen we ook in toekomstig arbeidsvoorwaardenoverleg betrekken. Om eerder genoemde redenen houden wij het in de huidige fase van deze cao-ontwikkeling bij de thema’s die in deze brief zijn verwoord.

Geef je mening

Instemmen?

Kun je instemmen met dit onderhandelingsresultaat? Leden van vakorganisaties hebben het laatste woord en daarom is jouw mening van groot belang. Je kunt je mening geven op bijgevoegd link of reactieformulier. Reageer vóór 16 mei 2016.

Vragen of opmerkingen?

Richt je dan tot ondergetekende.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 13 20 84 02
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Belangrijke nabrander: Cao-Aantafel, www.facebook.com/cao-aantafel.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid