Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingen Sitech cao 2016 gestart

Er wordt nog hard gewerkt om de afspraken van de huidige cao te verwerken en door te voeren. Ook de afspraken over de diverse studies moeten nog concreet worden ingevuld. Toch zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao bij Sitech Services alweer gestart.

Na een lange periode van onderhandelen en zoeken naar oplossingen om overeenstemming te bereiken over de cao voor de periode juli 2014 tot en met december 2015 werd deze uiteindelijk enkele maanden geleden afgesloten. Vervolgens moesten de teksten voor deze nieuwe cao nog worden opgesteld, dat proces is pas afgelopen week afgerond. Nu 17 november jongstleden zijn wij alweer gestart met de onderhandelingen voor de cao voor 2016.

CNV Vakmensen heeft daarvoor, zoals jullie hebben kunnen lezen, een beperkte voorstellenbrief geschreven. Er moet nog veel werk verricht worden om de afspraken van de huidige cao tot hun recht te laten komen. Wij vinden het goed invullen van die afspraken belangrijk en daarom beperken wij ons nu tot enkele voor nu belangrijke zaken. Natuurlijk hoort daar het inkomen bij, maar ook de gevolgen van de vernieuwing van de pensioenregeling per 1 januari 2016. Deze nieuwe pensioenregeling is door de voorwaarden die volgen uit nieuwe wet en regelgeving duurder geworden. Wij vinden het daarbij natuurlijk wel belangrijk dat de pensioenregeling moet worden gehandhaafd binnen de PDN.

De hogere kosten van de pensioenregeling mogen er naar ons idee niet toe leiden dat jullie er uiteindelijk onder de streep in jullie salaris op achteruit gaan. Wij willen graag een verbetering van het inkomen, zodat jullie ook de andere duurdere lasten kunnen betalen. Dat vraagt dan wel wat passen en meten om daar invulling aan te kunnen geven, want de spoeling is bij Sitech wel dun.

Wij hebben deze 1e onderhandelingsronde ons beperkt tot het toelichten van de voorstellen van zowel jullie werkgever als die van ons. Volgende keer zullen wij daadwerkelijk inhoudelijk de discussie aangaan om te kijken hoe overeenstemming kan worden bereikt. Het vervolg is gepland op 14 december en wij hopen dat wij op 21 december tot overeenstemming kunnen komen. Wij zullen jullie op de hoogte houden over de voortgang.

Blijf ons steunen en word lid of maak uw collega lid. Daarmee maken jullie nog meer duidelijk dat jullie achter de bond staan.

Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!


Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Delegatielid
: Joep Clabbers