Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingen Grond-cao: ultiem bod van KLM

Zowel afgelopen vrijdag als maandag is er verder onderhandeld over de Grond-cao van KLM. Dit heeft geleid tot een ultiem bod van KLM. CNV is kritisch op het proces waar dit bod uit is voortgevloeid. Haastige spoed is zelden goed en dat geldt ook in dit traject.

Al 19 dagen na afloop van de vorige cao ligt er nu een ultiem voorstel met wat plussen maar ook duidelijke minnen. CNV Vakmensen had – net als enkele andere bonden aan tafel (NVLT en VHKP) - kunnen leven met het voorlopig bestendigen van de huidige cao. Dit in plaats van nu een geforceerde keuze voor al dan niet een nieuwe cao te moeten maken.

Desalniettemin heeft KLM gemeend, mede door actiedruk vanuit onze FNV-collega’s, om nu alvast een ultiem voorstel te doen. Wij willen jullie niet het recht onthouden om over dit ultieme voorstel te stemmen. Daarom geven wij het woord om hierover te beslissen – zoals dat hoort in een vakbondsdemocratie - aan onze leden. Maar wel met alle zorgvuldigheid die daarbij hoort en daarom nemen wij hier wel de tijd voor.

Inhoud: Minnen

Het ultieme KLM-voorstel - dat wij beschouwen als een eindbod - bevat een aantal pijnpunten. Over een 'lifetime employment' bij KLM bekeken, lever je vakantiedagen in. En ouderendagen (HV) worden op termijn volledig afgeschaft. Hoe werkt dit? Medewerkers die per 1 januari 2016 recht hebben op HV-dagen behouden deze en bouwen geen extra dagen meer op (dagen worden bevroren). En werknemers die 50 jaar of ouder zijn op 1 juli 2016, behouden het recht om vanaf 10 jaar voor AOW leeftijd, jaarlijks 1 HV-dag op te bouwen met een maximum van 5 dagen.

Dit betekent concreet dat alle medewerkers die nog geen 50 zijn op 1 juli 2016 nooit meer HV-dagen zullen krijgen. Overigens zullen de eerste effecten van deze maatregel ten opzichte van de huidige cao pas over een paar jaar voelbaar zijn, dus materieel is de pijn op korte termijn nihil.

CNV heeft aan de onderhandelingstafel gepoogd om de HV-dagen overeind te houden. Een belangrijk argument voor ons is dat het hier op lange termijn gewoon een harde besparing bevat. Wij zitten hier niet oerconservatief in, maar er vindt in dit geval gewoon geen adequate compensatie plaats in loon of extra vakantiedagen. Een ander punt waar wij onze twijfels bij hebben is verlofmanagement. De zeggenschap over het inplannen van een deel van de dagen komt meer in de sfeer van werkgever terecht.

Inhoud: Plussen

Als bonden instemmen met deze cao, krijgen medewerkers zo spoedig mogelijk eenmalig 1600 euro bruto bijgeschreven, als aftrap voor een verbeterde winstregeling. Als die winstregeling eigenlijk meer had moeten worden, volgt er nog een nabetaling. Voor 2017 is op basis van deze winstregeling minimaal 1% gegarandeerd. En op 1 januari 2018 komt er een langverwachte structurele loonstijging.

Een andere plus is het voorstel om 10 jaar voor AOW-datum een 80-80-100 regeling te introduceren (80% werken voor 80% loon en 100% pensioenopbouw). 3 jaar voordat je met pensioen gaat, kan je ook gebruik maken van een gunstigere 80-90-100 regeling, waarbij je in ruil daarvoor je HV-dagen inlevert. Ook heeft KLM afspraken gemaakt om meer zekerheden te bieden aan flexkrachten.

CNV Vakmensen kritisch op het proces

CNV Vakmensen is verre van positief over het gevolgde proces bij deze onderhandelingen. Wie de schoen past trekke hem aan, maar zowel de financiële situatie in het bedrijf als de sobere inhoud van het ultieme cao-voorstel rechtvaardigen niet dat er nu enkele weken na afloop van deze cao heftige besluiten moeten worden genomen. Wij zullen dan ook de tijd nemen om het ultieme bod van KLM te laten indalen en ons te bezinnen. Wanneer het stof wat gedaald is en de zomerperiode zich wat verder heeft voltrokken, wordt dit verhaal aan jullie voorgelegd.

CNV Vakmensen vindt dat iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft in dit traject. Voor ons betekent dit dat er, gezien de precaire financiële en politieke situatie van KLM, geen sprake kan zijn van een financieel en daarmee potentieel schadelijk, actietraject.

Vragen of opmerkingen?

Het “ultieme integrale voorstel” en de bijlagen zijn alvast bij dit bericht gevoegd. Dit geldt voor de leden die deze nieuwsbrief digitaal ontvangen. Voor iedereen, waaronder ook de leden zonder een bij ons bekend emailadres, plaatsen wij deze bijlagen tevens hier op de website. Je vindt ze boven in de rechterkolom van deze pagina. Hebben jullie vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op.

Michiel Wallaard
bestuurder
E m.wallaard@cnvvakmensen.nl
M 06-20471892

De KLM-onderhandelingsdelegatie bestaat verder uit
Asha Mees en Cock Van Der Pol, kaderleden
Dolf Polders, onderhandelaar

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid