Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nouryon: ledenvergaderingen

Onderhandelingsresultaat cao Nouryon

Zoals jullie vermoedelijk bekend, hebben delegaties van Nouryon en vakbonden de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd om uit de impasse rond de cao te komen.

Dit heeft ertoe geleid, dat tussen deze delegaties vorige week een onderhandelingsresultaat is bereikt. Gisteren heeft het landelijk actiecomité bijeen gezeten om de inhoud van dit resultaat te beoordelen: besloten is dat de inhoud kwalitatief goed genoeg is om neutraal aan de leden voorgelegd te worden als onderhandelingsresultaat. Het gaat om een cao die zal gaan lopen met terugwerkende kracht van 1 juli 2018 tot 1 januari 2021.

Het meest heikele punt van de besprekingen vormde uiteraard de pensioenen. Allereerst onderkent Nouryon met dit resultaat dat het uitblijven van indexeringen grote problemen veroorzaakt voor jullie pensioenen. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt op kortst mogelijke termijn een werkgroep ingericht. Deze werkgroep gaat onderzoeken wat de omvang van deze problemen is en oplossingsrichtingen daarvoor aandragen. Deze oplossingsrichtingen zullen, zoals te doen gebruikelijk, bij sociale partners op tafel worden gelegd die daar afspraken zullen moeten gaan maken over de verdeling van kosten. In feite wordt daarmee het voorstel gevolgd zoals wij dat in april vorig jaar aan de centrale ondernemingsraad hebben gedaan. Wat ons betreft komt daarmee dan ook een voorlopig einde aan deze lang slepende kwestie.

Zoals al eerder duidelijk werd, vormt een goede loon afspraak een stevige pijler onder het resultaat: op 1 juli 2018 en 1 juli 2019 worden loonsverhogingen toegekend van elk 3%, en op 1 juli 2020 volgt nog eens een verhoging van anderhalf procent.

Ook wordt nu dan eindelijk invulling gegeven aan een onderwerp waar van ons tijdens de ledenvergaderingen duidelijk is geworden dat er door jullie erg veel waarde aan wordt gehecht: de 80-90-100 regeling als onderdeel van breder beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Afgesproken is dat Nouryon breed, iedereen vallend onder cao 1, toegang kan krijgen tot deze regeling, voor een duur van maximaal vijf jaar voorafgaand aan het einde dienstverband.

Ook wordt daarnaast het sociaal plan verlengd voor een periode van twee jaar, daarmee eindigend op 1 januari 2022.

Zoals gezegd, heeft het landelijk actiecomité aangegeven dat dit onderhandelingsresultaat kwalitatief voldoende is om aan jullie voor te leggen. Wij doen dit bij deze dan ook met een neutraal stemadvies. Om een nadere toelichting te geven en jullie mening te horen, zullen ledenvergaderingen worden georganiseerd. Op de ledenvergaderingen krijgen jullie alleen een toelichting, stemming over het onderhandelingsresultaat kan alleen digitaal. Via deze link kunt u tot en met 30 november uw stem uitbrengen.

Let op! De ledenvergadering van Rotterdam is gewijzigd naar 29 november, tijd en locatie volgen nog.

Voor de volledige versie van de gezamenlijke nieuwsbrief, verwijs ik naar de bijlage. Tevens kunt u daar terugvinden waar en wanneer de ledenvergaderingen zullen plaatsvinden.

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 20 44 5190
E: a.bot@cnvvakmensen.nl
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid