Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuws over directiegesprek Cofely

Zoals in de vakbondsbijeenkomsten afgesproken willen wij jullie op de hoogte houden van het gesprek met de directie, wat vanmiddag heeft plaatsgevonden. We gebruiken in deze mailing de voor ons bekende emailadressen van de vakbondsleden FNV en CNV, niet-leden zijn niet meegenomen in deze mailing.

Samenvatting 8-tal vakbondsbijeenkomsten
We hebben de directie vanmiddag aangegeven wat er – als rode draad - uit de 8-tal bijeenkomsten is gekomen. Kort samengevat hebben de 8-tal bijeenkomsten een volgend beeld, op hoofdlijnen, opgeleverd:

  • Er is (te)weinig commercie bedreven de afgelopen jaren: de directie in Noord heeft ‘zitten slapen’.
  • Visie en strategie – ofwel commerciële richting en slagkracht op nieuwe markten/projecten- ontbreekt.
  • Verhouding inleen en vaste werknemers is scheef en bovendien: inleenkrachten doen op veel plekken hetzelfde werk. Vaste werknemers zitten op de bank, terwijl inleen aan het werk is.
  • Verhouding tussen directen en indirecten is scheef (het ‘waterhoofd’ of ‘omgekeerde kerstboom’).
  • Onvrede bij ouderen over de bijeenkomsten inzake vervroegd uittreding, vanwege verwachtingen over een bod van Cofely.
  • Onvrede over de nieuwe naam Engie en kostenaspect in verband met de voorgenomen reorganisatie.

Nut en noodzaak nu niet aanwezig: niemand gedwongen de poort uit
We hebben bovengenoemd beeld met de klankbordgroep (afgevaardigden van de Cofely vestigingen) op 18 januari 2016 nog eens doorgenomen en bevestigd. De vakorganisaties -tezamen met de klankbordgroep- zijn tot één conclusie gekomen: de nut en noodzaak is op dit moment niet aanwezig. Dat betekent dat we op dit moment één ding kunnen concluderen: niemand gaat gedwongen Cofely verlaten, zolang we niet zijn doordrongen van de noodzaak om te reorganiseren. Dit hebben we bij de directie aangegeven.  

Zeepkistbijeenkomsten door directie Cofely Noord: F. de Boer
De directie was zeer verrast door de geluiden uit de bijeenkomsten en neemt dit serieus. Daarom hebben ze het volgende initiatief genomen: jullie directeur, Freddy de Boer, zal deze week ‘zeepkistbijeenkomsten’ organiseren om de nut en noodzaak inzake deze reorganisatie uit te leggen aan zijn personeel. Maandag 25 januari 2016 zullen de zeepkistsessies door de directie van Cofely Noord zijn afgerond. Wij roepen jullie op naar de zeepkistsessies te gaan en je kritische geluid te laten horen, net zoals jullie dit hebben gedaan in onze bijeenkomsten. Pas na de zeepkistbijeenkomsten zullen wij opnieuw bijeenkomsten organiseren, omdat wij van jullie willen horen of de zeepkistbijeenkomsten een ander beeld hebben opgeleverd of juist niet.  

Geen nieuw bod Sociaal Plan
Voor wat betreft de eerste aanzet voor een sociaal plan: we hebben de directie aangegeven dat hun opzet voor een sociaal plan in alle bijeenkomsten door de meerderheid van de aanwezigen is afgewezen. De directie handhaaft deze aanzet en heeft geen nieuw bod gedaan voor een sociaal plan.

Voor zover ons nieuws. We hebben inmiddels een 4-tal bijeenkomsten (combinatie van vestigingen) gepland na 25 januari 2015, waarbij de uitnodigingen deze week op de mat/emailbox komen. We zullen in de bijeenkomsten een nadere toelichting geven van de reactie van de directie op jullie beeld over nut en noodzaak. 

Ter informatie: Vakbonden en OR zien elkaar aanstaande donderdag 21 januari en de klankbordgroep bijeenkomst nr. 2 staat gepland op donderdag 11 februari. 

Bij vragen bel of mail ons gerust. Praat ons bij over de zeepkistsessies, per mail of per telefoon.

Wilko van Niejenhuis,
Bestuuder
Mob.: 06-51602017
E-mail: w.vanniejenhuis@cnvvakmensen.nl