Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe cao Verf- en Drukinktindustrie

De leden van de vakbonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie die werkzaam zijn in de Verf- en Drukinktindustrie hebben het voorgelegde principeakkoord aangenomen, stemmen kon tot en met 28 december. De meerderheid is positief over de nieuwe afspraken, deze zullen verwerkt worden tot een nieuwe cao.

Loon
De nieuwe cao heeft een looptijd van 28 maanden, van 1 juni 2015 tot en met 30 september 2017. In die periode krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 1,75 procent per 1 juni 2015 en 1,75 procent per 1 juni 2016.
De jeugdloonschalen voor de leeftijden 19 tot en met 23 jaar zullen komen te vervallen. Gezien de ontwikkelingen in de sector en in vergelijking met andere industrieën is dit een mooi resultaat.

Pensioen
De pensioenpremie voor 2016 wordt met ruim 3 procent verlaagd. Daarnaast is gebleken dat er in 2015 teveel geld aan het pensioenfonds is betaald. Omdat wij vinden dat dit geld weer terug moet naar de deelnemers zal hiervoor een korting worden gegeven op de premies in 2016. De exacte hoogte van deze korting zal zo snel mogelijk door het pensioenfonds worden berekend. Uiteraard zullen wij jullie hierover weer informeren.

Modernisering cao
Gedurende de looptijd van de cao zullen wij met de werkgeversorganisatie gaan nadenken over modernisering van de cao. Wij zullen nadenken over mogelijkheden voor opleiding, ontwikkeling en over arbeidstijden. Hiervoor zullen wij jullie raadplegen om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen.

Overig
Verder hebben wij ook afspraken gemaakt over het bespreekbaar maken van mantelzorg, arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, reparatie van het derde WW-jaar en de fiscaal vriendelijke vakbondscontributie. Er zijn natuurlijk ook
zaken besproken waarover uiteindelijk geen afspraken zijn gemaakt. De bijdrage van de werkgever in de ziektekosten is zo’n onderwerp. Hier hebben wij wel over gesproken maar het bleek al gauw dat de huidige regeling toch gunstiger is dan de oude regeling. Het ‘zorgtientje’ in de loonschaal levert uiteindelijk meer op voor de werknemer dankzij indexatie.

Mede namens CNV Vakmensen kaderlid Ben Bentvelzen,


Gerard van der Molen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-22992855
E: g.vandermolen@cvnvakmensen.nl

 

16-14/GvM/hn