Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe cao ABN AMRO zorgt gelijk voor lange agenda

Afgelopen week had CNV Vakmensen, samen met de andere bonden, weer vakbondsoverleg met de bank. De agenda was lang. Dat kwam vooral door de afspraken uit de cao, die invulling moeten krijgen. Maar ook heeft de bank weer veranderingen in petto, waar de bonden zich over moeten buigen.

Nieuwe cao teksten bijna klaar, nu wel al cao magazine beschikbaar
De volledige cao tekst kan elk moment beschikbaar komen. Zodra deze er is, dan laten we jullie dit natuurlijk weten. Inmiddels is er wel een heel erg handig bestand beschikbaar waar iedereen in het kort terug kan lezen wat de nieuwe cao en sociaal plan afspraken zijn. Dit cao magazine is op connections terug te vinden, maar natuurlijk ook op onze eigen webpagina www.cnvvakmensen.nl/abnamro. Ook vind je daar een kort filmpje over de nieuwe cao afspraken.

Voortgang Continue Performance Dialoog
Tijdens ons vorige overleg is dit onderwerp ook al uitvoerig aan de orde geweest. Toen en ook nu hebben we de feedback van onze leden over het nieuwe systeem met de bank gedeeld. Nu blijkt dat (bijna) alle medewerkers doelstellingen hebben ingevuld, vooral met behulp van de Doelstellingen Bibliotheek. Sommige afdelingen kopieerden ook gewoon nog het oude PPPformat. Ca. 80% van de doelstellingen zijn nu “definitief”, maar kunnen natuurlijk -via de constante dialoog- steeds worden aangepast. De bank ontving zelf ook veel feedback over de gebruikersvriendelijkheid en vertelt ons, dat de meeste kinderziektes er nu wel uit zijn.
Op onze vraag over het gevaar dat de leidinggevende niet meer spreekt met de medewerkers, maar alleen nog via het systeem contact onderhoudt, reageert de bank als volgt: “Het platform dient om de daadwerkelijk plaatsgevonden gesprekken vast te leggen. Het is geen vervanging van het gesprek. Zodra er geen feedback is, reageert het systeem met rode cijfers en letters in je managementsboard.”. CNV Vakmensen wil nadrukkelijk een vinger aan de pols houden. Dit blijft dus een punt op de agenda van het vakbondsoverleg.

Persoonlijk Ontwikkelbudget
Bonden vinden dat de medewerker wel erg veel vragen moet beantwoorden bij opleidingen “Buiten Catalogus“. Dat is weinig enthousiasmerend. De bank vertelt dat de fiscus dit helaas verplicht.
Toch zijn er maar liefst nu al 228.826 opleidingsaanvragen gedaan, waarvan 26.118 via het Persoonlijk Ontwikkelbudget en daarvan zijn er 8.700 “Buiten Catalogus”. Die opleidingsaanvragen zijn ook voor de bank heel bewerkelijk. Het is allemaal handwerk vanwege de beoordeling door de fiscus. De bank gaat in gesprek met Bloomville om te bezien hoe ze het proces voor jullie eenvoudiger kan maken. Gelukkig zien we wel dat ondanks het “papierwerk” er wel aardig wat opleidingen gevolgd worden door de medewerkers.

Ontwikkelloket
De bank heeft een speciaal e-mailadres waar je terecht kunt voor een probleem over opleidingen en vooral over opleidingskosten. Dit is een van de afspraken uit de nieuwe cao. Kom je er met je eigen leidinggevende niet uit, dan kun je naar het Ontwikkelloket om je probleem voor te leggen. In het interactieve cao-magazine van de bank staat uitgelegd hoe het werkt. Het is emailadres is: ontwikkelloket@nl.abnamro.com.

Talentontwikkelingsadviseur
CNV Vakmensen wil graag een gesprek aangaan over hoe we deze functie gaan inrichten. Hoe gaan we de profielschets maken en hoe borg je het in de organisatie? Blijkt tot onze verbazing de bank intern al bezig te zijn om een en ander te ontwikkelen. Binnenkort krijgen we een concept-voorstel van de bank. Dat gaan wij natuurlijk bespreken met onze kaderleden. In het interactieve cao-magazine wordt deze nieuwe “hulplijn voor scholing” ook al uitgelegd. We moeten het nu alleen nog wel even goed inrichten.

Kick-off
Het sociaal plan van 2017 begint weliswaar pas op 1 januari 2017, maar is al van toepassing voor alle medewerkers die in het laatste kwartaal van 2016 worden aangezegd. Immers, hun boventalligheidsdatum is dan al in 2017 en is daarom het sociaal plan van 2017 van kracht. Wil die helemaal kunnen gelden en goed kunnen werken, dan moet alles wat daarbij hoort aan tijd, opleiding, begeleiding, tools en dergelijke al eerder in werking treden. Een belangrijk moment is dan de Kick-off, die voor groepen mensen al bepaalde regelingen openstelt vóórdat ze aangezegd zijn.
Natuurlijk is een dergelijke Kick-off in werktijd. Op de rest van de procesgang komen we later terug. Wij willen als bonden in elk geval actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de informatie voor deze Kick-off meetings.

Zie voor het vervolg van deze nieuwsbrief de bijlage.
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid