Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Metaal actie-cao Ardagh

Wij wensen jullie een goed 2016 toe met een cao gebaseerd op de vakbondsvoorstellen:

  • 3 procent loonsverhoging per jaar waarbij de loonsverhoging ook wordt doorgevoerd (en niet 3 procent in 2 jaar zoals de FME wil waarbij de FME ook nog per directie zonder vakbonden van de loonsverhoging kan worden afgeweken);

  • Dezelfde algemene loonsverhoging voor alle personeel (en niet zoals de FME wil de algemene loonsverhoging voor personeel ingedeeld boven K afschaffen);

  • Handhaving 55 jaar bepalingen (en niet de verhoging naar 57 jaar zoals de FME wil);

  • Geen onderbetaling uitzendkrachten waar dan ook vandaan en daarmee van de valse concurrentie op arbeidsvoorwaarden (zoals de FME wil);

  • Afschaffing leeftijdsloon (en niet onderbetaling jeugd handhaven zoals de FME wil);

  • De verplichting mee te doen aan WW reparatie als die landelijk mogelijk wordt (en niet deze essentiële sociale voorziening afbreken zoals de FME wil);

  • Zeggenschap werknemers over vrijetijd, roosters, overwerk en opleidingsdagen (geen marionetten werknemers zoals de FME wil waarbij de overwerk beloning ook nog een keer ter discussie komt).

Wij roepen jullie op om de nieuwjaarsvergadering over de acties in 2016 bij te wonen. Het is helaas nog steeds nodig. De vergadering is belegd op: dinsdag 5 januari 2016 van 14.30 tot 15.30 uur in Tivoli, Huizumerlaan 56 te Leeuwarden. 

De directie weigert nog steeds een vergadering in de kantine. Vakbonden zorgen voor een voedzame ondersteuning.
Aan de orde zijn:

  • Het verschuilen van de directie achter de FME te stoppen. De directie hangt de vermoorde onschuld uit terwijl de directie een tijdelijke plaatsvervan­gende CAO voor Ardagh kan aangaan met vakbonden op basis van de vakbondsvoorstellen;

  • Nieuwe acties als de directie blijft volharden in de steun aan de FME afbraak voorstellen.

 Kom het is nodig. Met elkaar zijn we sterk.

Jan Kampherbeek
Bestuurder
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl