Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Medewerkers Macintosh nog steeds in onzekerheid

Vandaag is het voor de medewerkers werkzaam in de winkels van onder andere Dolcis, Invito en Manfield alweer een zware dag. Vanochtend werd bekend dat het moederbedrijf Macintosh faillissement heeft aangevraagd voor de winkelketens. Daarnaast is voor Scapino uitstel van betaling aangevraagd.

Hiermee worden de vooruitzichten op een algehele overname zeer klein.
Op dit moment is nog niet duidelijk of het faillissement ook wordt uitgesproken maar de verwachting dat de formules failliet worden verklaard, is groot. Hiermee duurt de onzekere tijd voor de medewerkers voort.

Er zijn een aantal zaken die op dit moment van belang zijn.

Wanneer uw werkgever door de rechter failliet wordt verklaard, zal een curator worden aangesteld die het (rest-)vermogen van de onderneming verdeelt onder alle schuldeisers. Hieronder valt het personeel, maar meestal ook klanten en toeleveranciers. De verwachting is dat de betrokken bewindvoerders als curatoren worden aangesteld.

De curator kan uw arbeidsovereenkomst opzeggen zonder toestemming van het UWV. Dat houdt in dat de ontslagverboden komen te vervallen, u in principe slechts beperkt bezwaar kunt maken tegen uw ontslag.

Wanneer blijkt dat uw werkgever onvoldoende restvermogen had om uw loon te betalen, dan kan het UWV alsnog uw resterende loon uitbetalen via de loongarantieregeling. Meer informatie hierover wordt door UWV verstrekt. Zodra u te horen heeft gekregen dat uw werkgever failliet is, kunt u het best direct contact opnemen met CNV info per mail info@cnvvakmensen.nl of telefonisch 030-7511007.

Meer informatie is ook te vinden via:  https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/kennisbank/faillissement 

De gesprekken over de verkoop van onderdelen gaat nog door. Zodra er meer bekend wordt, horen jullie dat vanzelfsprekend. De komende periode blijven, voor zover nu bekend, de winkels open. Bij faillissement wordt er voor de medewerkers ontslag aangevraagd. De mededelingen hierover worden door de curator gedaan. Bij hen kun je dan ook terecht voor informatie. De eerdere ervaring heeft geleerd dat de betrokken bewindvoerders/curatoren op korte termijn informatie hebben verstrekt aan de betrokken medewerkers.

Mocht je vragen hebben dan kun je die, zoals hierboven aangegeven, stellen via info@cnvvakmensen.nl of telefonisch 030-7511007. Je kunt ook je vragen mailen aan je bestuurder, Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn wij gefuseerd met CNV Vakmensen. Vanaf die datum kunt u ons bereiken via:
CNV Vakmensen, info@cnvvakmensen.nl, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht,
telefoon 030 – 7511007. 

Kitty Huntjens,
bestuurder
k.huntjens@cnvvakmensen.nl