Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Medewerkers DC Jumbo krijgen toch hun cao

Op 15 maart was CNV Vakmensen blij met het bereikte cao-resultaat. Nadat de cao met een handdruk was bekrachtigd werd men onaangenaam verrast door het intrekken van het akkoord door Jumbo. De loonsverhoging was te hoog.

De verontwaardiging, boosheid werd door iedereen ervaren. Vandaar dat CNV Vakmensen de afgelopen week druk bezig is geweest met het informeren van haar leden tijdens de ledenvergaderingen. Hierin is duidelijk gemaakt dat de loonafspraak door Jumbo werd betwist, de andere afspraken stonden nog overeind. Daarmee was er echter geen cao.

Tijdens de vergaderingen hebben leden duidelijk gemaakt dat ze dit belangrijke onderdeel desnoods wilden afdwingen met acties. De eensgezindheid was groot. Unaniem werd op de meeste DC’s ingestemd met het voeren van acties. In totaal was de bereidheid op alle DC’s groot. Dat er uiteindelijk toch overeenstemming is bereikt komt door de druk die medewerkers hebben uitgeoefend. Door de enorme actie bereidheid hebben jullie Jumbo laten weten dat met jullie geen spelletje gespeeld mag en kan worden. De complimenten hiervoor!

Er kwam een ultimatum, Jumbo was aan zet. Ondertussen gingen de voorbereidingen voor de acties gestaag door en werd er door tal van leden meegedacht over de mogelijke acties.

Inmiddels is er dinsdag 22 maart een bericht gekomen van Jumbo dat ze het akkoord dat een week eerder werd bereikt erkennen en daarmee is er een cao DC Jumbo 2016-2017.

Afgelopen week is weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat medewerkers lid van CNV Vakmensen zijn. Immers, alleen samen kun je een vuist maken en zorg dragen voor goede arbeidsvoorwaarden. Jij bent lid van CNV Vakmensen. Je collega misschien nog niet. Wijs hem of haar eens op de voordelen van het lidmaatschap.

Naast meepraten over je eigen cao heeft je collega onder andere ook een –in vergelijking goedkope- rechtsbijstandsverzekering en individuele juridische ondersteuning. Voor alle voordelen kun je je collega verwijzen naar de site van CNV Vakmensen www.cnvvakmensen.nl

Mocht je nog vragen hebben over de cao, dan kun je contact opnemen ondergetekende.

Kitty Huntjens
Bestuurder
M: 06-47826877
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl