Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Ledenraadpleging overgang FGH naar Rabobank

CNV heeft de Unie gemandateerd om te onderhandelen over de overgang van de medewerkers van FGH bank naar Rabobank. Deze onderhandelingen lopen al een hele tijd en nu zijn partijen zover dat zij klaar zijn met overleggen. Lees hier meer.

Leden die werkzaam zijn bij FGH wordt gevraagd hun stem uit te brengen. Waarover eigenlijk?

Voorstel RVG

Rabo Vastgoedgroep (RVG) wil aanpassingen van het Sociaal Plan 2013-2015 dat op de integratiebeweging van toepassing is. Daartoe doet zij een ultiem werkgeversvoorstel. Dit voorstel vind je onder 'Downloads' (bijlage 1).

Geen basis om te onderhandelen

Bonden hebben aangegeven wel over aanpassingen te willen praten. Helaas hebben wij tijdens de gesprekken moeten vaststellen dat de werkgever en wij verschillende visies hebben ten aanzien van de te hanteren uitgangspunten. Daarnaast blijkt dat de partijen ook verschillende interpretaties van het sociaal plan hanteren.

Gevolg hiervan is dat de partijen het niet eens kunnen worden over wat (financiële bandbreedte) en onder welke omstandigheden (intern of extern) onder een passende functie kan worden verstaan. RVG wil middels de door haar voorgestelde financiële bandbreedte zich een zeer ruime bevoegdheid toekennen om een functie passend te verklaren. Dit is essentieel, want weiger jij passend werk, dan krijg je ontslag. Je verspeelt je rechten uit het SP en consequenties voor een WW-uitkering zijn niet uit te sluiten.

Vakorganisaties menen dat Rabo een externe werkgever is met wel degelijk een bijzondere positie ten opzichte van RVG. Daarom mogen medewerkers erop vertrouwen dat beide werkgevers hun best doen om van-werk-naar-werk maatregelen te treffen waarbij financiële achteruitgang beperkt blijft tot het maatschappelijk verantwoorde. In onze ogen is dat bijvoorbeeld 10%, volgens de werkgever is dat 20 %.

Wij vinden dat je dan niet meer behoort te spreken van passend werk, zeker gezien met het feit dat Rabo inzet op versobering en nog duizenden ontslagen. Het totaalplaatje doet dan geen recht meer aan de intentie van het sociaal plan, te weten een goed van-werk-naar-werk-traject en, mocht dit niet lukken, een beëindigingsvergoeding. Onze suggestie aan de werkgever om bijvoorbeeld middels keuzevrijheid en of garantieregelingen haar voorstel vertrouwen te laten uitademen, is niet overgenomen.

Conclusie en verzoek RVG

Onze conclusie dat wij daarom geen basis zien om verder te praten, hebben we jouw werkgever medegedeeld. RVG heeft ons verzocht haar voorstel toch aan je voor te leggen. Op 11 mei hebben we dat gedaan. Bijlage 1. bij deze nieuwsbrief (zie 'Downloads') is het werkgeversvoorstel. Dit hebben wij tijdens de ledenbijeenkomst doorgenomen. Ons commentaar staat in blauw en cursief gedrukt aangegeven. De toelichting die de collega van de Unie heeft gehouden, is ook terug te lezen, zie hiervoor bijlage 2.

Wij vragen medewerkers van FGH om nu te stemmen. Ben je voor of tegen het voorstel van werkgever? Je kunt jouw stem uitbrengen via een email aan Sandra Hendriks, s.hendriks@cnvvakmensen.nl. Let op de sluitingsdatum: deze is aanstaande dinsdag om 15.00 uur al!

Draagvlak

Wij verwachten dat de uitkomst van deze stemming goed zal weergeven of er wel of geen draagvlak is voor het werkgeversvoorstel. Met de leden van de andere bonden meegerekend, vermoeden we dat 1 op de 2 medewerkers van FGH inmiddels georganiseerd is.

Contact

Wil je meer weten of heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Sandra Hendriks, s.hendriks@cnvvakmensen.nl.

Je collega lid maken?

Het CNV heeft veel te bieden en misschien hebben jouw collega’s daar ook wel interesse in. Maak dan jouw collega lid via www.cnvvakmensen.nl/wie-we-zijn/werf-een-lid en ontvang zelf ook nog een klein cadeautje als dank.

Rabobank

Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid