Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Ledenbijeenkomst Friesland Zorgverzekeraar

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een bijeenkomst om te praten over de sociale leidraad in relatie tot de gesprekken die er met werkgever zijn over duurzame inzetbaarheid en toekomstige werkzekerheid voor mensen.

Tijdstip: 17 november om 15.30 uur in de AV ruimte.  

Toelichting sociale leidraad

Bij de Friesland geldt momenteel nog de sociale leidraad. Hierin zijn afspraken gemaakt die gelden als werknemers moeten vertrekken bij het bedrijf. De leidraad is een lopend contract tussen De Friesland Zorgverzekeraar en CNV vakmensen (en andere bonden). CNV Vakmensen heeft deze afspraken namens jullie gemaakt. 

Voor de zomer zijn er verschillende gesprekken geweest met vakbonden en werkgever over de sociale leidraad. Daarnaast zijn workshops gehouden waar jullie aan konden deelnemen. Eind november spreken wij werkgever weer. 

De vraag van werkgever lag voor of de huidige sociale leidraad nog past in deze veranderende wereld. Werkgever wil deze graag aanpassen aan de moderne tijd. Werkgever wil een meer preventieve inzet van de sociale leidraad. Hiertoe moeten er afspraken over duurzame inzetbaarheid, scholing en ontwikkeling gemaakt worden, die gelden voordat mensen boventallig worden. Daarnaast vindt werkgever de hoogte van de ontslagvergoeding niet meer passen in de beeldvorming naar buiten toe. 

Als CNV Vakmensen hebben wij aangegeven altijd over verbeteringen te willen praten. Werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid is namelijk een zeer belangrijk thema. Of dat verslechtering/aanpassing van de sociale leidraad moet betekenen, daar is
CNV Vakmensen niet van overtuigd. Wij zijn van mening dat afspraken over werkzekerheid, mobiliteit en scholing, duurzame inzetbaarheid, prima in het sociale beleid van de Friesland passen. Moet je om dit te realiseren aan de sociale leidraad komen? Graag horen wij van jullie wat jullie willen.   

Wat vinden jullie?

De sociale leidraad is een contract voor de werknemers. Daarom roepen wij jullie op om mee te praten. Neem vooral ook jouw collega mee die geen lid is.  

Team CNV

Binnen de Friesland zijn een aantal leden actief binnen het Team CNV. Deze groep actieve leden zijn de oren en ogen binnen de Friesland en helpen CNV Vakmensen om de belangen van leden beter te behartigen. Wil je meedoen mail dan naar: r.mol@cnvvakmensen.nl  

Maak collega’s nu lid

Er zijn veranderingen op til, het is dus belangrijk dat we een stevige stem krijgen als CNV Vakmensen en daarom vraag ik jullie om juist nu collega’s lid te maken. Dan krijgen zij ook de ondersteuning die jullie al krijgen maar bovenal kunnen zij ook invloed uitoefenen. Mail deze nieuwsbrief door naar collega’s die geen lid zijn.  

Vragen

Zodra wij met uw werkgever gesproken hebben zullen wij jullie nader informeren. Heb je vragen, bel of mail met ondergetekende. 

Roderik Mol
Bestuurder
M. 0620471890
E r.mol@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid