Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden akkoord met nieuwe cao Banden en Wielen

De leden van CNV Vakmensen hebben in ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe cao-afspraken.

Ook de leden van de andere vakorganisaties hebben dat gedaan en daarom kunnen we nu echt spreken over een nieuwe cao. Deze loopt tot 31 december 2017 en bevat een loonsverhoging van 3,5% gedurende die looptijd.

Reacties positief

De reacties van leden waren doorgaans positief en bijvoorbeeld het wegnemen van de inloopschaal viel in goede aarde. Instroom van nieuw en kundig personeel tegen een normaal salaris spreekt aan! Gewoon betaald worden voor de functie die je uitoefent. Ook daarom worden de schalen voor 18- en 19-jarigen per 1 december 2016 nog extra met 1,5% verhoogd.

3e WW-jaar

We hebben gemeld dat we je op de hoogte houden van de zogenaamde ‘reparatie van het 3e WW-jaar’ en de ‘verzekering’ die de werknemer kan afsluiten. Omdat dit nieuws nog redelijk recent is en we er nog te weinig zekerheid over hebben, adviseer ik je de berichtgeving daarover ook via de bond te blijven volgen.

Duurzame inzetbaarheid

Met werkgevers gaan we nu aan de slag om duurzame inzetbaarheid zichtbaar te maken in cao-afspraken voor de toekomst. Het nut en de noodzaak hiervan wordt ook door werkgevers onderschreven en we zullen kijken of we alles wat concreter kunnen maken. We willen bereiken dat er afspraken komen waardoor iedere werknemer gezond en vitaal het werk kan verrichten. Waar nodig zal gebruik gemaakt worden van externe expertise.

Ploegenwerkers

Ploegenwerkers krijgen alleen een vergoeding voor:

  • werken in ploegendienst (artikel 3.7) 
  • werken op ‘verschoven uren’ (artikel 3.8) 

Chauffeurs en handelsvertegenwoordigers

Chauffeurs en handelsvertegenwoordigers krijgen een vergoeding van hun onkosten.

Artikel 4.3 Ouderdomspensioen

De huidige tekst komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande tekst:

Pensioen

De banden- en wielenbranche kent een collectieve pensioenregeling welke is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de banden- en wielenbranche. Voor meer informatie zie: www.bandenpensioen.nl.

Artikel 7.6 levensloop

Artikel komt te vervallen.

Vragen of opmerkingen?

Richt je dan tot Arie Kasper, jouw CNV Vakmensen onderhandelaar in deze sector.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 84 02
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid