Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden CNV Vakmensen werkzaam bij PQ Zeolites

CNV Vakmensen en FNV Industrie hebben op maandag 22 februari, op verzoek van de directie, een overleg gehad. Tijdens dit overleg stonden er drie punten op de agenda: -resultaat afhankelijke uitkering -aanpassing van de organisatiestructuur -cao afspraak extra vacature voor logistiek medewerker

Resultaatafhankelijke uitkering
Zoals afgesproken in de vorige cao-onderhandelingen is hier met de OR over afgestemd en heeft, als het goed is, iedereen hier bericht over gehad van de directie. We hebben als vakbonden deze informatie ter kennisname aangenomen.

Aanpassing van de organisatiestructuur
De directie heeft ons bijgepraat over de uitbreiding bij Zeolyst CV. Onderdeel van deze uitbreiding is het veranderen van de organisatiestructuur.

De OR is het eerste aan zet bij organisatieveranderingen en wij begrijpen dat zij goed zijn aangesloten op dit onderwerp en daar de achterban in meenemen.

We zijn als vakbonden op de hoogte gesteld van de afspraken tussen OR en de directie en krijgen het idee dat het stappenplan helder is en dat alle partijen zijn aangesloten. Uiteraard zullen wij het proces op de voet volgen. In oktober hebben we daarom het volgende overleg gepland, zodat we onze rol als vakbonden in dit proces kunnen vervullen.

We zullen de komende tijd contact opnemen met de OR en onze kaderleden zullen de werkgroep “flexibel roosteren” benaderen om te kijken of er behoefte is aan overleg met een specialist op dit gebied van de bond.

Omdat de OR en de werkgroep nu eerst aan zet zijn stellen we voor om na ons overleg met de directie in oktober hierover een ledenvergadering te organiseren.

Cao afspraak extra vacature voor logistiek medewerker
In de cao is afgesproken om een extra vacature voor een logistiek operator open te stellen. De directie heeft een ander voorstel gedaan:
De directie gaat, mede in overleg met de OR, vijf leer-werkplekken inrichten. Het idee is om vijf mensen via Werk en Vakmanschap een contract te geven van twee jaar. Gedurende deze periode kunnen deze mensen de opleiding Vapro A volgen. Dat is een mooi initiatief, vijf mensen krijgen de mogelijkheid van een opleiding en twee jaar zekerheid van een baan en een van deze mensen zal na deze twee jaar een vast contract krijgen.

Er staat veel te gebeuren binnen jullie organisatie. Het is goed dat we als vakbonden zijn ingelicht zodat we de ontwikkelingen kunnen volgen en, waar nodig, mee kunnen praten en bijsturen. Mochten er gedurende dit traject vragen zijn, dan horen we dat graag!

Jikkie Aalberts                                              Joosje de Lang
Bestuurder CNV Vakmensen                          Bestuurder FNV Industrie
E: j.aalberts@cnvvakmensen.nl
M
: 06-53673596

 

 

16-770/JA/rd