Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden akkoord met nieuwe cao Tuincentra

De leden van CNV Vakmensen hebben in meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat was bereikt voor de cao Tuincentra. Daarmee is er eindelijk sinds 2014 weer een nieuwe cao tot stand gekomen, waarin afspraken staan over je arbeidsvoorwaarden.

De cao geldt vanaf 1 september 2016 tot en met 30 juni 2018 en wordt door dit resultaat geïntegreerd met de cao Fashion, sport en lifestyle (FSL). Zodra er een nieuw cao-boekje beschikbaar is, zullen we dat verspreiden.

Op 1 september 2016 krijg je direct een loonsverhoging van 1%. Op 31 december 2016 volgt een eenmalige uitkering van 0,5% over het totale loon. Daarna volgen nog 3 loonsverhogingen op 1 januari 2017, 1 juli 2017 en 1 januari 2018. De hoogte van deze loonsverhogingen is op 1 januari 2017 0,4% en daarna steeds minimaal 0,4%. Gedurende de looptijd van deze cao ben je dus verzekerd van een loonsverhoging van minimaal 2,2% (1 + 0,4 + 0,4 + 0,4 = 2,2%). Het gaat om een minimum, omdat is afgesproken dat op 1 juli 2017 en op 1 januari 2018 de verhogingen van het wettelijk minimumloon (WML) op alle schaallonen wordt toegepast. De verhoging van het WML is gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in Nederland en zal naar verwachting hoger uitpakken dan het afgesproken minimum van 0,4%.

Zorg om toeslagen en invloed op werktijden

CNV Vakmensen snapt dat de verlaging van de toeslag voor het werken op zondag van 100% naar 50% voor een aantal leden reden is geweest om niet in te stemmen, ondanks de compensatie die is afgesproken. Er is afgesproken dat we met deze cao onderzoek gaan doen naar mogelijkheden om je meer invloed te geven op je werktijden en daarbij ook het volledig systeem van toeslagen mee te nemen. Toeslagen zijn immers een compensatie voor het werken op onaangename uren. Als je zelf meer invloed hebt op je eigen werktijden, zijn er vanzelf minder uren die voor jou onaangenaam zijn om te werken. In die samenhang willen we hier naar gaan kijken, waarbij we natuurlijk altijd de financiële gevolgen van maatregelen ook meewegen.

Functiewaardering en loontabel

Op 31 december 2016 zal je aan de hand van het functiewaarderingssysteem uit de cao FSL worden ingedeeld in de loontabellen uit die cao. Soms bieden die loontabellen een beter perspectief en meer groeimogelijkheden. Daar waar dat niet het geval is, is afgesproken dat jij als medewerker voor de komende 5 jaar het perspectief en de groei behoudt zoals je die nu ook hebt, inclusief komende loonsverhogingen. Ook zal je er na die periode nooit op achteruitgaan.

Meer regie over je loopbaan

Het organiseren van meer scholings- en loopbaanmogelijkheden om je positie op de arbeidsmarkt te versterken is eveneens een belangrijk element in de nieuwe cao. We zijn ons er goed van bewust dat jij de kans moet krijgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Daar gaan we de komende jaren hard aan werken. Je kunt gebruik maken van een loopbaanscan en je krijgt meer instrumenten in handen waarmee je je kunt ontwikkelen. Voor ons is de ontwikkeling van een persoonlijk scholingsbudget een belangrijk doel. Ook hiervan houden we je op de hoogte.

Vragen, problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar!

Heb je vragen over de nieuwe cao? Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? De cao wordt niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld? Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren en je plezier in werk kunnen vergroten.

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
w.breunesse@cnvvakmensen.nl
Postbus 2525
3500 GM Utrecht

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid