Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

KLM Grond – cao en weer CF dagen

Op 14 april jongstleden hebben we weer een overleg gehad met KLM. Naast de behandeling van het verslag stonden er drie andere punten op de agenda; het cao- traject, de overgang van de Telephone Services en Staff Travel Services naar Cygnific en weer over de CF dagen.

Het cao-traject
Bij aanvang van de cao-onderhandelingen in 2015 is er een raamwerk afgesproken (Raamwerk Perform 2020 Grond KLM). Dat raamwerk zou als uitgangspunt dienen voor het cao-overleg 2015. KLM heeft daarin aangegeven op zoek te zijn naar arbeidsvoorwaardelijke concessies in lijn met de Perform 2020 doelstellingen. De vakbonden hebben gezegd te willen investeren in het bedrijf mits daar tegenover in de balans van de deal een tegemoetkoming staat. KLM vindt dat er nog niet voldaan is aan de Perform 2020 doelstellingen en zullen daarom bij aanvang van het cao-proces komen met nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Dat KLM er nog niet is dat beseffen wij ook. Maar hoeveel en hoelang moet er nog ingeleverd worden en wie gaat dat doen? CNV Vakmensen vindt dat voor het grondpersoneel zo langzamerhand de bodem wel bereikt is. Op 21 april hebben we de aftrap van het cao-overleg. De heer Elbers zal dan komen vertellen wat de huidige situatie is van KLM. Op 29 april zal KLM dan komen met hun cao-voorstellen, waarna we op 18 en 19 mei en 2 en 3 juni dan ook echt gaan onderhandelen. Zoals je van ons gewend bent zullen we je na elk overleg informeren over de stand van zaken. Tussen de onderhandelingsdata door hebben we regelmatig overleg met de kaderleden om zo te kunnen toetsen wat wel of niet bespreekbaar is. Indien nodig worden er ook ledenvergaderingen gepland om zaken aan de leden voor te leggen.

Overgang naar Cygnific
KLM wil werkzaamheden van Telephone Services en Staff Travel Services door Cygnific laten doen. De medewerkers gaan dan mee over. Maar onder welke voorwaarden? We zijn al sinds november hier over aan het praten. Het zijn nu kleine afdelingen maar wat als KLM van grotere afdelingen werkzaamheden wil gaan outsourcen? Onder welke condities moet dat gaan? We zijn er bijna uit maar er ligt nog één belangrijk punt dat moeten worden opgelost. Hoe zit het met de IPB rechten van deze medewerkers? Behoudt men deze of is men alles kwijt? Vakbonden vinden dat ze alle IPB rechten moeten behouden. KLM wil beperktere IPB rechten. KLM zal nadenken over het standpunt van vakbonden en hun eigen insteek. Wordt dus vervolgd.

CF dagen
De CF dagen blijft de gemoederen bezig houden. Hoe zit het met het inroosteren? Moeten alle dagen worden ingeroosterd? Wat als niet alle dagen zijn ingeroosterd? De basis afspraak over CF dagen is: CF dagen worden in principe in het basisrooster ingeroosterd, maar als het niet anders kan dan mogen deze CF dagen ook in de individuele roosters worden ingeroosterd. Dat conform EVD systematiek. De zeggenschap over de CF dagen ligt bij KLM. Er is nooit afgesproken dat die in de zeggenschap van de medewerker komt te liggen. Ook niet als CF dagen niet in het lopende jaar worden ingeroosterd. Ze blijven altijd binnen de zeggenschap van KLM. Oftewel KLM beslist. We hebben afgesproken dat de CF dagen worden ingeroosterd conform EVD systematiek en de verdere zaken worden gedaan conform de andere afspraken zoals die vastliggen in de cao over de CL dagen (compensatie voor werken op doordeweekse feestdag.)

Compensatie doordeweekse feestdag:
Wanneer je werkt op een doordeweekse feestdag dan krijg je compensatie gelijk aan de lengte van je dienst volgens dat rooster. (cao bijlage 3D – V – (4) – a) Wanneer je roostervrij bent op een doordeweekse feestdag dan krijg je de compensatie van de waarde van het contract. (cao bijlage 3D – V – (4) – b) Wanneer je ziek (arbeidsongeschikt) bent dan krijg je geen compensatie.(cao bijlage 3D – V – (4) – b) Er wordt nog nader uitgezocht wat er gebeurt als je een VV dag opneemt op een feestdag, daar horen jullie later meer over. Wat als je op tweede paasdag een CF dag hebt ingeroosterd gekregen? Hoe werkt het dan?
* Je bouwt op die dag een CF dag op, maar omdat je hem weer opneemt bouw je ook een CF dag af. Per saldo – 0
* Wat gebeurt er met de feestdagen toeslag op die dag? Je krijgt alleen de toeslag als je een dienst hebt. Maar volgens (3D – II – (1) – c) is een dienst een periode die in een rooster is benoemd met opkomst- en eindtijd en gedurende welke de werknemer aanwezig dient te zijn om het werk te verrichten. Je werkt niet, dus geen toeslag.

Op 1 januari stond een CF dag ingeroosterd. Deze CF dag wordt ingetrokken en men krijgt een VV dag ervoor terug. Maar de CF dag heeft men nooit terug gekregen. Hoe kan dit? KLM gaat dit na, maar dan hebben ze wel naam/rugnummer nodig. Iemand heeft in drie weken tijd alle CF dagen ingeroosterd gekregen, kan dat? Er was toch afgesproken dat dit conform EVD systematiek zou plaats vinden? Ja, dat kan. In de cao staat dat EVD dagen in principe verspreid over het jaar ingeroosterd moet worden. Het mag dus wel.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid / Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
E: d.polders@cnvvakmensen.nl
M
: 06- 51602050

16-1462/DP/rd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid