Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

In januari cao-onderhandelingen BBio

Op 8 oktober 2015 was er overleg tussen de directie van Bilthoven Biologicals en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Belangrijkste onderwerp: hoe zorgt Bilthoven Biologicals voor voldoende mensen om aan de kwaliteitseisen te voldoen en om de hoeveelheid productie te kunnen draaien.

In de komende maanden is het extra druk. FNV en CNV hebben daarom met de directie doorgesproken hoe je de cao moet uitleggen. We zijn het over de volgende uitleg eens.

Misschien word je gevraagd voor overwerk. Conform cao 8.1: medewerkers zijn verplicht over te werken op de uren die de werkgever bepaalt, indien dat naar diens oordeel in het belang is van de onderneming en indien aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. Bbio heeft toegezegd dat overwerk in principe toch vrijwillig is, maar in individuele gevallen zal overwerk soms toch verplicht worden opgelegd. Voor overwerk krijg je vrije tijd en een toeslag. Bbio mag vanwege bedrijfsomstandigheden het overwerk plus de toeslag ook uitbetalen.

Misschien lukt het je niet om compensatie uren op te nemen. Als je leidinggevende je steeds laat werken op een ingeroosterde dag (zie cao 7.2), dan hoort BBio dat uit te betalen als overwerk plus toeslag. Dus als je aan het einde van het jaar nog compensatie uren hebt staan, dan zijn er twee mogelijkheden:

- Bbio heeft jou gevraagd om te werken, zodat je je compensatie uren niet kon opnemen. Dan krijg je overwerkvergoeding (uren plus toeslag).
- Bbio heeft jou in de gelegenheid gesteld om je compensatie-uren op te nemen, maar je wilde dat zelf niet. Dan vervallen de compensatie-uren op 31 december 2015.
BBio zal ruim voor 31 december 2015 met je overleggen, als jij nog veel compensatie uren hebt staan.

Als BBio dat wil, kan BBio altijd meer geven dan de cao toe staat. Bijvoorbeeld ook overwerkvergoeding voor de hogere salarisschalen.

Cao 2016
Het is nog vroeg, maar we hebben al afgesproken dat we op 11 januari 2016 om 15.00 uur een ledenvergadering houden over de cao. In de tweede helft van januari en in februari onderhandelen we over de cao, zodat we hopelijk eind februari 2016 een nieuwe cao hebben. We sturen je tegen die tijd een uitnodiging.

Meedoen?
CNV en FNV zoeken allebei mensen die mee willen praten. Wil jij ook mee doen? Neem dan contact op met één van de kaderleden of met

Roel van Riezen, r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
Marina den Boer, m.denboer@bg.fnv.nl

Mede namens de bij het overleg aanwezige kaderleden
Kaderlid CNV: Peter van Vught
Kaderleden FNV: Karin Vissers en Leo Telderman