Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

ID Logistics uitslag stemming

Het rommelt binnen ID Logistics. Dat kan niemand ontgaan zijn. We zitten in een intensief en complex traject rondom jullie arbeidsvoorwaarden, waarbij de afgelopen weken ook steeds duidelijker werd dat er ook een en ander schort aan de arbeidsverhoudingen.

Er heeft een explosieve ledengroei plaatsgevonden, waardoor jullie, samen met de leden van de FNV, de vakbond een gezicht hebben gegeven binnen ID Logistics.

Jullie hebben je stem laten gelden en de CNV Vakmensen-leden hebben in meerderheid tegen het resultaat gestemd. Ook de FNV-leden stemden met grote meerderheid tegen.

Er liggen dus geen nieuwe arbeidsvoorwaarden en alle oude regelingen zijn nog steeds van toepassing. Met betrekking tot de pensioenregeling voor de Benelux-werknemers ligt dit genuanceerder. Gezien het urgente karakter, is reeds in de ledenvergadering van 2 juli 2016 besloten dat bij afwijzing van het onderhandelingsresultaat, de bereikte uitgangspunten inzake de pensioenregeling voor de Benelux-groep door werkgever ter instemming zou moeten worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Hierbij dient vermeld te worden, dat de vakbonden (pensioendeskundigen) bij de totstandkoming van deze regeling nauw betrokken zijn geweest om te komen tot een betaalbare en marktconforme regeling. Wij kunnen  daarbij stellen dat er nu een betere regeling voorligt dan het voorstel dat ID Logistics ons eind maart presenteerde. Op 4 juli 2016 hebben we jullie werkgever van dit besluit/verzoek op de hoogte gebracht en op donderdag 21 juli jongstleden hebben wij jullie werkgever verzocht de met ons bereikte uitgangspunten met betrekking tot de pensioenregeling ter instemming voor te leggen aan de ondernemingsraad.

Bijgaande brief is verstuurd naar jullie werkgever. Hierin kunnen jullie lezen hoe de zaken er nu voor staan.

Wij wachten de reactie van ID Logistics af. Mochten er zich nog onverwachte gebeurtenissen voordoen, dan zullen wij jullie uiteraard informeren.

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 48 94 75
t.orie@cnvvakmensen.nl


16-2580/TO/ek
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid