Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Hoe gaat de cao Graan er in de toekomst uitzien

Cao-partijen zijn dit voorjaar aan de slag gegaan met de toekomstige cao Graan. Hiervoor zijn een stuurgroep en een klankbordgroep gevormd. In de stuurgroep zitten de cao-onderhandelingsdelegaties en in de klankbordgroep vakbonds(kader)leden, de werknemers, personeelszaken en werkgevers.

Onderwerpen

Zowel vakbonden en werkgevers kunnen onderwerpen inbrengen. De discussies gaan over meerdere onderwerpen. Op wat voor soort bedrijven en op welke groep werknemers binnen de bedrijven is de cao van toepassing. Vanuit CNV Vakmensen zien we steeds meer functies en bedrijfsactiviteiten die wel de cao volgen maar niet direct vallen onder de cao.

Hoe ziet de toekomst van de uitvoering van de pensioenregeling eruit. In de cao staat een verplicht gestelde pensioenregeling, maar driekwart van de bedrijven heeft nog steeds een gedispenseerde eigen pensioenregeling. Dat is niet goed voor de sector en voor een gezamenlijk bedrijfstakpensioenfonds.

Maatwerk in arbeidstijden op ondernemingsniveau is een terugkerende discussie. Wie maakt deze afspraken voor wie? Tegenover flexibiliteit en werken op onregelmatige uren staat nu ook een compensatie in de vorm van toeslagen. Naast invloed op eigen arbeidstijden blijft dat voor ons een belangrijk punt in de belangenbehartiging. Daarnaast is op bedrijfstakniveau geen afspraak gemaakt over vier- vijfploegendienst, terwijl op bedrijfsniveau wel sprake is van weekendwerk en gebruik is gemaakt van de mogelijkheid in de cao om met vakbonden specifieke afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden.

Duurzame inzetbaarheid. Hoe kunnen werknemers gezond hun pensioenleeftijd halen? En CNV Vakmensen vindt ook belangrijk dat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Scholingsbudget is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Proces

In de aankomende maanden tot de kerstvakantie zullen cao-partijen en de klankbordgroep diverse keren bij elkaar komen om de discussies te voeren. Draagvlak voor de cao-afspraken bij vakbonden en haar achterban en bij werkgevers zal daarbij belangrijk zijn. Heb je vragen en/of opmerkingen over de toekomstdiscussie van de cao Graan, dan horen wij het graag. 

Oproep

Het Molenaarspensioenfonds is op zoek naar een werknemer die pensioen opbouwt bij het Molenaarspensioenfonds en zitting wil nemen in het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan kijkt of het pensioenfondsbestuur zijn werk goed doet voor deelnemers en gepensioneerden en vergadert hiervoor zo’n vier keer per jaar. Meer informatie staat op de site van het Molenaarspensioenfonds. Heb je hiervoor als CNV-lid belangstelling, stuur dan uiterlijk 31 oktober een mail naar f.veen@cnvvakmensen.nl

Ben je werkzaam bij een middelgroot of klein bedrijf in de Graan en wil je als CNV-lid meepraten over de cao Graan? Dan ben je van harte welkom in de CNV Cao-commissie Graan. Voor meer informatie kun je terecht bij CNV-bestuurder Frans van de Veen.

Mede namens kaderleden Johan Velthuis en Jan van Niejenhuis

Frans van de Veen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51601965
E: f.veen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid