Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

HMC - overleg over Sociaal Plan

Op 24 oktober zijn de medewerkers van Heerema Marine Contractors Nederland SE geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie bij HMC. Ook de OR en vakbonden zijn toen geïnformeerd. Dat het slecht gaat in de offshore was bekend, maar een verlies van 250 arbeidsplaatsen hadden we niet verwacht.

Rol ondernemingsraad versus rol vakbonden

Er is een scheiding tussen de taken van een OR en van de vakbonden. De OR gaat over nut en noodzaak, vakbonden gaan over de opvang van de sociale gevolgen (het sociaal plan). Omdat ieder zijn eigen rol heeft is het belangrijk om goed af te stemmen. De OR is door de directie gevraagd om een advies uit te brengen over de voorgenomen reorganisatie. Het zou niet goed zijn dat wij als vakbonden al een akkoord hebben over het sociaal plan terwijl de OR nog bezig is met het advies. Maar ook andersom geldt dit. Geen advies zolang er nog geen (door de leden) goedgekeurd sociaal plan is.

Overleg over het sociaal plan

Voor de komende periode willen wij 2 keer per week overleggen over het sociaal plan. Wat moet daarin allemaal geregeld worden? Hoe hoog wordt de ontslagvergoeding? Et cetera. De directie heeft al aangegeven dat zij vooral zullen inzetten op “werk naar werk”. Daar is CNV Vakmensen het mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat er niet een goede financiële vergoeding hoeft te komen. Door het ontslag verlies jij je zekerheid, je moet opnieuw bij een nieuwe werkgever beginnen. Misschien loop je pensioen schade op. Misschien moet je verhuizen voor een goede vergelijkbare baan. Allemaal zaken waarvoor een financiële vergoeding moet komen.

Leden gaan over het sociaal plan

CNV Vakmensen onderhandelt niet voor zichzelf over het sociaal plan, maar voor de leden. Dat betekent dat leden bepalen wat er in het sociaal plan komt en of zij akkoord gaan met wat wij uiteindelijk afspreken.
Aanstaande maandag overleggen wij voor de eerste keer met de directie over het sociaal plan. Als je nu al ideeën of suggesties hebt wat er in het sociaal plan moet komen dan hoor/lees ik dat graag.

Met de collega-vakbonden zal ik afstemmen hoe en wanneer we de leden raadplegen. Zoals ik het proces nu zie zal dat minimaal 2 keer zijn. 1 keer om van de leden input te krijgen en 1 keer om het afgesproken resultaat voor te leggen aan onze leden. Wanneer daar meer duidelijkheid over is hoor je dat van me.

Hoe nu verder?

Zoals al vermeld hebben we op maandag 30 oktober een overleg met de directie. Hierna zal ik je zo spoedig mogelijk verder informeren.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan zijn deze altijd welkom.

Dolf Polders
Bestuurder
M 06 51 60 20 50
E d.polders@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid