Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Herinnering enquete cao kunststof, rubber en lijm

De link naar de vorige enquête werkt niet, onze excuses. Omdat de onderhandelingen nu de eindfase ingaan, vragen we je om de op 3 mei geplaatste enquête gelijk in te vullen op www.numaakikdecao.nl.

Van verkennen naar onderhandelen

Op 20 april 2016 zijn de gesprekken tussen CNV, FNV, De Unie en de werkgevers in de loop van de dag een fase verder gekomen. Vakorganisaties en werkgevers hebben laten zien waar ze heen willen en waar komende periode prioriteit aan gegeven moet worden.

Net als bij de vorige keren willen de vakorganisaties graag weten wat jij belangrijk vindt. Laat je ons weer weten wat jij vindt? Geef je mening door op onze site www.numaakikdecao.nl.

Let op: we vragen jullie via de poll op de website ook naar een wijziging van het cao artikel 5.4.4. We horen graag wat jullie hiervan vinden. Dit artikel wordt ruimer en concreter ingevuld dan nu, met een duidelijk stappenplan en gespreksprotocol. Zie verder hieronder.?

Wat hebben we tot nog toe besproken?

Loon

Als er een cao komt, dan krijgt iedereen per 1 mei 2016 een loonsverhoging van 1,5 procent. Dat is het gemiddelde van de cao-loonsverhogingen in de industrie in Nederland. We hopen de cao-onderhandelingen begin juni af te ronden, en natuurlijk krijg je dan die loonsverhoging van 1,5 procent et terugwerkende kracht.

Inzet CNV, FNV, de Unie: inkomenszekerheid

Heb jij over 5 of 10 jaar nog een baan? Beschik je over voldoende capaciteiten om het werk uit te kunnen voeren? Hoe staat het me je gezondheid? Je werk-privé balans? Je herstelbehoefte? Is er straks nog een goede werkplek voor jou bij je eigen bedrijf of desnoods ergens anders?

CNV, FNV en De Unie willen bereiken dat jij aan het roer staat: je bent niet afhankelijk van je werkgever alleen. Jij kan zelf het beste zorgen voor je eigen inkomenszekerheid! Daarom willen we afspraken maken over jouw loopbaan, jouw scholing en jouw mogelijkheden om je verder te ontwikkelingen. We willen deze afspraak niet alleen voor vaste medewerkers bereiken maar ook voor uitzendkrachten.

Inzet werkgevers: duurzame inzetbaarheid

Werkgevers willen een sociaal beleid neerzetten waarbij je als werknemer langer binnen het bedrijf ingezet kan worden. Dit vatten ze samen onder het begrip duurzame inzetbaarheid. Voor hun speelt de vraag: “Hoe kan je als bedrijf inspelen op een optimale bezetting en inzet van het personeel wetende dat deze steeds ouder wordt? Maar ook, hoe zorg je als werkgever ervoor dat ook de steeds groter wordende grote groep oudere medewerkers inkomen uit arbeid krijgt?”.

Werkgevers komen steeds meer in de knel met een aantal huidige leeftijdsbepalingen. Het wordt steeds moeilijker om volledige rechten toe te kunnen geven aan deze bepalingen, simpelweg omdat de ruimte er binnen het bedrijf niet altijd aanwezig is.

Daarnaast vinden werkgevers dat er geen verschil is tussen medewerkers. Of je nu oud of jong bent, in alle gevallen vinden zij dat er altijd een match moet bestaan tussen de wens van jou als medewerker en de koers van het bedrijf. Concreet stellen werkgevers voor dat iedereen kan vragen niet in ploegendienst te hoeven werken en om de 3e en laatste regel in deze tekst van artikel 5.4.4 te schrappen. Hier staat nu: ”Werknemers van 55, 56 en 57 jaar kunnen de werkgever verzoeken niet in ploegendienst te werk te worden gesteld. De werkgever zal, indien er organisatorische mogelijkheden zijn, zoveel mogelijk aan dit verzoek tegemoet komen. Werknemers van 58 en ouder zullen op hun verzoek niet in ploegendienst te werk worden gesteld.”

Werkgevers stellen voor om de bijzondere regeling voor 58 jaar en ouder te laten vervallen en om voor elke medewerker (jong en/of oud) die een specifieke wens heeft, deze te bespreken aan de hand van een protocol. Dit protocol vind je op  www.numaakikdecao.nl. Als het gesprek niet naar je zin gaat, kun je naar een onafhankelijke gespreksbegeleider van buiten het bedrijf.

Anders inzetten extra verlof en extra vrije tijd oudere werknemers

Nu krijg je vanaf 45 jaar extra vakantiedagen, en vanaf 59 jaar kun je heel goedkoop extra uren kopen (kwartaaluren). Doel van deze uren en dagen: gezond tot aan je pensioen kunnen blijven werken. Werkgevers vragen vakbonden om het komend jaar na te denken of het geld wat hiermee gemoeid is op een betere manier kan helpen om jong en oud gezond tot aan je pensioen te laten werken. Dit is niet zo spannend, het is maar een onderzoek. Dat onderzoek bespreken we voorjaar 2017 met je, en jij bepaalt dan wat we daarmee doen.

Wat nu?

Het volgend overleg is op 2 juni 2016. Nu we echt de diepte ingaan willen we graag van jou vernemen wat jij van bovenstaande punten vindt. Immers, nu maak jij de cao!! Geef je mening op www.numaakikdecao.nl.

CNV Vakmensen                                FNV Procesindustrie                  De Unie
Roel van Riezen                                 Janwillem Compaijen                René Koorn
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl    janwillem.compaijen@fnv.nl    rene.koorn@unie.nl
M: 06 51 60 20 34
 Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid