Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

HAVENOVERLEG GEKLAPT

LEDENRAADPLEGING OVER HET EINDBOD. Op vrijdag 11 december is het overleg dat de werkgevers en het Havenbedrijf Rotterdam hadden met CNV Vakmensen, sector Havens en FNV Havens na vele uren stroef onderhandelen geklapt.

Volgens de werkgevers omdat ze niet wilden onderhandelen onder de door jullie spontane actie veroorzaakte ‘druk’. We weten als onderhandelings­delegatie dat deze onderhandelingen allerminst soepel verlopen zijn en dat er nog veel water door de Maas moet stromen willen we tot een onderhandelingsresultaat komen dat voor alle partijen positief zal zijn. Door te stoppen met overleg en het aanbieden van een ‘eindbod’ aan de onderhandelingsdelegatie van de vakbonden zijn we in een nieuwe fase beland.

Wat vindt u daar als lid van?
Nu we, ondanks de inspanningen, toch niet tot een resultaat zijn gekomen gaan we u informeren en nodigen we u uit om naar de ledenbijeenkomst te komen. Bij deze brief ontvangt u ook het door de werkgevers gestelde ‘eindbod’ en een stemformulier. De ledenbijeenkomst wordt gehouden op: 
vrijdag 18 december de Heerlijkheid te Hoogvliet om 10:00 uur en om 19:00 uur.
Vergeet je stemformulier niet mee te nemen!
Let op!: parkeren op de daarvoor bestemde plaats, bij het pand geldt een parkeerverbod.

Hoe zat het ook alweer?
Na onze ‘gelukkig’ druk bezochte ledenvergaderingen van 26 november 2015 hebben wij met de onderhandelingsdelegatie besloten om eerst een voorultimatum te sturen aan het Havenbedrijf en de volgende werkgevers: ECT, APMTR, APM Maasvlakte 2, RWG en Matrans. In verband met het zeer beperkt aantal leden in andere containerbedrijven/ verhurende bedrijven hebben we daar geen voorultimatum gesteld.

De situatie is nu als volgt: Na het zenden van het voorultimatum hebben Havenbedrijf Rotterdam en diverse bedrijven gereageerd. De één zag nog onderhandelingsruimte, de ander wilde overleg voeren en weer anderen namen kennis van het voorultimatum en wilden er niet op ingaan. De werkgevers die willen overleggen hebben we laten weten niet op de individuele uitnodigingen tot gesprekken te willen ingaan omdat we een sectorale oplossing willen voor de werkzekerheid problematiek in de toekomst. Een en ander is uitgebreid met u besproken tijdens de leden­vergaderingen van 26 november.

Als CNV Vakmensen, overigens ook FNV Havens, hebben we de meeste reacties die zijn binnen­gekomen opgevat als dat er ruimte zou zijn om tot een onderhandelingsresultaat te komen, met de voorzitter van het overleg de heer A. Castelein (CEO Havenbedrijf) zijn we op zijn verzoek ingegaan op een informeel overleg. Dat overleg heeft op 3 december plaatsgevonden. Dat informele overleg heeft geleid tot een formeel overleg op 7 december. Laat in de avond is besloten om op 8 december verder te onderhandelen en uiteindelijk is dinsdagavond afgesproken dat de mondeling uitgewisselde standpunten door de werkgevers op papier zouden worden gezet, voorzien van de argumenten en een onderbouwing om op basis van die stukken op vrijdag verder te onderhandelen. Op vrijdag 11 december ontvingen de vakbonden echter enkel een opsomming van de door de werkgever genoemde punten zonder de onderbouwing en/of toelichting. Na stroeve gesprekken en vele schorsingen is dit overleg mislukt. De reden is dat de werkgevers onvoldoende middelen hebben en mogelijkheden zien om de door de vakbonden gevraagde periode tot eind 2024 te garanderen. De onderhandelingen gingen moeizaam en nadat jullie, de medewerkers, spontaan de kranen omhoog gezet hadden tijdens de onderhandelingen op vrijdag 11 december rond 23.00 uur kwamen de werkgevers met de mededeling dat ze onder deze druk niet wensten te onder­handelen. Het door de werkgevers laatste neergelegde resultaat werd omgezet in een eindbod.

Onze inzet was en is:
Een werkzekerheidsgarantie tot eind 2024 voor mensen die op 1 januari 2015 een vast dienst­verband hebben. En dat is met de onderliggende maatregelen (onder andere Interne baan, Collegiale in- en uitleen, uitbreiding Senioren Haven Fit regeling) die we willen nemen op basis van onderliggende drie scenario’s/modellen (tussen 200 en 800 banen die verloren gaan) door de uitbreiding met nieuwe terminals prima haalbaar. En daarvoor is geld nodig!

Vervolgstappen?
De stemmen zullen vrijdag worden geteld en de uitkomsten zullen doorgegeven worden aan de werkgevers en het Havenbedrijf Rotterdam. Indien de meerderheid aangeven het niet eens te zijn met het eindbod, dan gaan we de werkgevers een ultimatum sturen. Over de vervolg stappen, zoals acties, zullen we u apart informeren.

U kunt altijd met vragen terecht bij uw onderhandelingsdelegatie: Corina Hensen (APMTR), René Breestraat (ECT) en Eric van Holst (APM maasvlakte 2). In verband met een lang geleden geplande vakantie wordt Albert van Damme tot en met 4 januari 2016 waargenomen door ondergetekende. 

Birgitte Staal, mede namens de onderhandelingsdelegatie en Albert van Damme
Bestuurder
E: b.staal@cnvvakmensen.nl
M: 06-23909865
15-2170/BS/rd