Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Halfjaarlijks overleg Vopak

De vakbonden en Vopak hebben een halfjaarlijks overleg gevoerd over diverse aangelegenheden binnen Vopak. We hebben gesproken over onderwerpen als business, HR en diverse cao-punten.

Business

De algemene ontwikkelingen van Vopak zijn goed te noemen. Er is een goede bezetting van de terminals met goede omzetten. Er is in de wereld om ons heen natuurlijk wel het nodige gaande, zoals het bijbouwen van tanks bij concurrenten. Maar Vopak blijft goed opletten en investeert ook met de hoge kwaliteit van diensten die jij elke dag levert. Vopak ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. De eenmalige resultaatafhankelijke uitkering van € 250 uit artikel 3.3.w. uit de cao zal Vopak uitbetalen.

HR-afdelingen

HR wil meer zichtbaar zijn voor de medewerkers en meer open/transparant communiceren. HR heeft een aantal Must Win Battles benoemd voor de eigen afdeling en is hard aan het werk! Er komt meer focus per terminal. Er loopt een uitgebreid cultuur- en gedragsprogramma en er wordt hard gewerkt aan de versterking van het leiderschap. Maar ook binnen de terminals zal meer aandacht komen voor competenties (werkvaardigheden): hoe kun je allemaal wend- en weerbaarder worden?

Thema's die hierin spelen bij Vopak zijn: multi-inzetbaarheid, flexibiliteit, loopbaanoriëntatie, vitaliteit et cetera. Het FNV heeft nogmaals een beroep gedaan op Vopak om in gesprek te gaan over ontwikkeling en loopbaan met SSWF (zie de website www.sswf.nl). CNV heeft aangegeven dat ook werknemers zich steeds meer en vaker moeten richten op de interne en externe arbeidsmarkt, zowel op horizontale als verticale functies. Kijk ook op www.jamesvandevakbond.nl.

Cao-punten, uitwerking cao-afspraken

Wij hebben gesproken over de spreiding van de A, B, C, D en E beoordelingen en hebben vastgesteld dat dit ongeveer het landelijk gemiddelde is: 10% A/B, 80% C en 10% D/E. Volgens de HR-afdeling wordt in alle gesprekken nadrukkelijk de wend- en weerbaarheid meegenomen. Wij horen het graag van jou of dit al dan niet zo is!

Als je halfjaarlijks voor de beoordeling hoort wat de verwachte beoordeling is, dan kun je eraan werken om de beoordeling positief te beïnvloeden. Vraag jouw leidinggevende er rustig naar om dat in het halfjaargesprek bij jou aan te geven.

De nieuwe vroeg vertrekregeling begint te lopen. In de huidige cao-periode kunnen er 77 mensen gebruik van maken en de verwachting is dat zeker meer dan de helft van de betrokken medewerkers dat zal doen.

Met Vopak is vastgesteld dat de cao een standaard-cao is. Vopak gaf aan: onze bedrijfs-cao is een standaard-cao. Daar willen wij ook niet van afwijken en als Vopak wil afwijken zal daar altijd met de vakbonden overleg over zijn.

De vakbonden hechten eraan dat Vopak mee gaat doen aan VCH (Veiligheid Certificaat Havens). Vopak heeft aangegeven daarover met VOTOP in gesprek te zijn ten behoeve van het verbreden van het draagvlak hiervoor.

In Amsterdam is een discussie over de Arbeid- en Rusttijden wet. De Vopak-directie heeft aangegeven dat deze wet te allen tijde moet worden bewaakt.

Met betrekking tot een vraag over de dagenbank hebben wij nadrukkelijk samen met Vopak vastgesteld dat de dagen die daarin staan bij opname gewoon een dag zijn. Een dag erin is een dag eruit, zonder dat gekeken wordt naar welke waarde de dag op de dag van bijschrijving had!

Albert van Damme
Bestuurder
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl
M: 06-51601983

Ruud Wennekes
ruud.wennekes@fnv.nl

Downloads

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid