Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Geen nieuw Sociaal Plan bij Mediq

Vanaf december 2015 tot nu hebben de bonden en Mediq geprobeerd om een nieuw (doorlopend) Sociaal Plan af te spreken.

Ondanks de inspanningen is dat niet gelukt en hebben wij als CNV Vakmensen vorige week moeten constateren dat verder onderhandelen niet tot het voor ons gewenste resultaat zou leiden. Onze leden hebben heel duidelijk aangegeven dat er een Sociaal Plan diende te komen dat qua niveau hetzelfde is als het huidige Sociaal Plan. Mediq heeft een inzet gekozen die tot 1 oktober van dit jaar het huidige niveau garandeerde maar daarna zou verslechteren. Werkgever wil aansluiting zoeken bij de transitievergoeding die vanaf 1 juli 2015 als wettelijk minimum geldt en zo bezuinigen. De voorgestelde transitievergoeding met een kleine plus is veel lager dan de huidige ontslagvergoeding.

Het huidige Sociaal Plan is op 1 januari 2016 afgelopen. De feitelijke looptijd is echter,  dit komt door het terugtrekken van de beurs, tot 5 februari 2016. Als er dus na die datum reorganisaties worden aangekondigd en gaan plaats vinden dan is er geen Sociaal Plan van toepassing.

Uiteraard zal CNV Vakmensen op dat moment zich melden bij Mediq om dan om de tafel te gaan voor het afspreken van een Sociaal Plan voor die situatie. Als lid kunt u zich altijd wenden tot ondergetekende met uw vragen c.q. opmerkingen. Op dit moment weten wij niet welke reorganisaties er al concreet genoeg zijn om mee aan de slag te gaan, dat is aan uw werkgever. Zodra wij als CNV Vakmensen iets weten dan zullen wij dit aan onze leden ook gaan melden.

Peter Böeseken
Bestuurder
Mobiel 06-51602043
Mail : P.Boeseken@cnvvakmensen.nl

16-169/PB/rd