Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Geen cao Particuliere Beveiliging: en nu?

Per 1 april is de cao Particuliere Beveiliging verlopen. Er is geen akkoord over een nieuwe cao. En het ziet er niet naar uit dat dit er snel zal komen; er ligt een heus conflict met de werkgevers. Wat betekent dat nou eigenlijk voor alle dingen die in de cao staan. Ben je dat kwijt als werknemerý

Gelukkig is dat niet zo, de cao kent namelijk nawerking. Dit betekent, dat sommige zaken uit de cao nog gelden een jaar nadat de cao is afgelopen. Welke zaken dat zijn, is afhankelijk van welke afspraken dit zijn. Afspraken die tussen de bonden en de werkgevers zijn gemaakt, zoals over overleggen met elkaar en het artikel waarin staat dat er geen actie gevoerd mag worden voor een betere cao, werken niet door. Dat geldt ook voor de afspraak over contractwisselingen. Maar afspraken die werknemers rechten of plichten geven, wel. We geven een aantal voorbeelden.

Voor wie werkt dit door?
Werknemers die in hun arbeidsovereenkomst hebben staan dat de cao Particuliere Beveiliging op hen van toepassing is en werknemers die lid zijn van bijvoorbeeld CNV Vakmensen (CNV Beveiliging), hebben nawerking van deze cao. Dit is in principe voor een jaar, maar ook daarna zolang er geen nieuwe cao is gesloten. De bepalingen uit de cao zijn dan als het ware onderdeel van jouw arbeidsovereenkomst geworden.
Werknemers die de verwijzing naar de cao niet in hun arbeidsovereenkomst hebben staan, kennen ook nawerking, maar dit geldt alleen als hun werkgever lid is van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Die heeft dan namens deze werkgever de cao gesloten en daarom is deze werkgever gehouden de cao toe te passen op de werknemers. Deze nawerking is in principe voor een jaar. Daarna mag de werkgever met werknemers andere arbeidsvoorwaarden afspreken.

Waar kun je nog op terugvallen?
De cao kent verschillende bepalingen, die een verschillende werking hebben. Bepalingen die tussen cao-partijen gelden, zoals hoe er wordt overlegd en hoe de cao tot stand komt, gelden niet meer. Bepalingen uit de cao die over arbeidsvoorwaarden gaan, gelden nog wel, daar kunnen medewerkers een beroep op blijven doen.

Dit zijn bijvoorbeeld alle bepalingen over je basisloon, je onregelmatigheidstoeslag, je vakantietoeslag, onkostenvergoedingen. Let wel op: je houdt je basisloon, maar deze wordt niet verhoogd of geïndexeerd zolang er geen cao is. Daarnaast kun je een beroep blijven doen op bijvoorbeeld de regeling over vakantie en vakantie-uren. Ook de bepalingen rondom arbeidstijden en rusttijden blijven voor jou gelden.

Onduidelijk
Maar helaas zijn ook een aantal zaken niet helemaal duidelijk in de wet. Want gelden de bepalingen rondom aanzeggen van roosters, de inroostering, de min-uren en de verschuivingstoeslag gelden? Wij menen van wel. Immers, min-uren en verschuivingstoeslag zijn arbeidsvoorwaarden die met geld te maken hebben. En deze zijn niet los te zien van het systeem van roosteren. Los daarvan, zou het erg onpraktisch zijn als er ineens een andere manier van roosteren zou komen. Want wij hebben nog steeds vertrouwen in een goede afloop in het cao-conflict!

Stand van zaken cao
Hoe zat het ook alweer? Werkgevers hebben ons een eindbod gepresenteerd voor de cao. Een eindbod dat door jou en je collega’s massaal is afgewezen! Werkgevers vinden echter dat ze een goed bod hebben neergelegd en komen ons niet tegemoet. Dus is het aan ons om ze te bewegen in onze richting! We zijn volop bezig met acties voor te bereiden. Dit kunnen ludieke acties zijn, maar ook hardere acties. We willen daar nog niet te veel over loslaten, om ons niet in de kaart te laten kijken. Maar natuurlijk laten wij je weten als de acties losbarsten. Zodat jij je kunt aansluiten en je werkgever kunt laten zien dat het menens is! Dus houd onze berichtgeving in de gaten!

Vragen?
Natuurlijk snappen wij dat je veel vragen hebt over wat er na 1 april gebeurt of geldt. Als dat zo is, neem dan vooral contact met ons op en blijf er niet mee rondlopen. Organiseer je collega’s (minimaal 10) en nodig ons uit op je locatie, we komen graag uitleg geven en je vragen beantwoorden!

Heb je vragen of opmerkingen over deze info? Voor inhoudelijke vragen staan onze juristen voor je klaar! Bij andere vragen kun je contact opnemen met bestuurder Aletta Bulsink, via a.bulsink@cnvvakmensen.nl of per telefoon 06-20471888. Houdt onze facebookpagina in de gaten (CNVBeveiliging) of volg ons op twitter (@CNVBeveiliging)

Lid worden
In onzekere tijden is het nog belangrijker dan anders dat je terug kunt vallen op de professionals van de bond. Dat geldt voor jou en dat geldt voor je collega. Als je collega net als jij gebruik wil maken van de kennis van CNV Vakmensen, meldt hem of haar dan aan via onze website https://www.cnvvakmensen.nl/wie-we-zijn/werf-een-lid

Aletta Bulsink
Bestuurder
M 06 - 2047 1888
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl

16-1233/AB/mvl