Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

G4S - Ziek zijn is niet leuk. Wat moet je doen.

Over wat je moet doen als je ziek bent, heeft G4S een tijdje geleden samen met de COR afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een nieuw ziekteverzuimreglement. CNV Beveiliging heeft vraagtekens bij een aantal van die nieuwe afspraken, maar vindt geen gehoor bij G4S.

CNV Beveiliging vindt het belangrijk dat jij als werknemer goed geïnformeerd bent. Daarom hebben we speciaal voor jou hieronder nog eens op een rij gezet wat je moet doen als je ziek bent. Ziek zijn is immers toch al geen pretje.

JE BENT ZIEK EN…

 • Je laat dat zo snel mogelijk aan je werkgever weten; meestal is dat aan je direct-leidinggevende
 • Je bent NIET VERPLICHT om aan je leidinggevende te vertellen wat je mankeert; dat moet alleen aan je bedrijfsarts.
 • De keuze is aan jou of jij wel of niet je werkgever vertelt wat de aard van je ziekte is. Bij een gebroken been is dat doorgaans minder erg dan bij andere meer gevoelige zaken, maar nogmaals, de keuze is aan jou.
 • G4S zegt dat je vrijgesteld bent van werk als je ziek bent. Dat is NIET het geval. Als je ziek bent, ben je ziek. Dat is iets heel anders dan vrijstelling van werk.
 • Net zo min als vrijstelling van werk is er sprake van ziekteverlof, een andere term die G4S hanteert. Je bent ziek, je bent arbeidsongeschikt, dus niet in staat om te werken, en niets anders. Verlof is vaak iets plezierigs, ziek zijn niet.
 • Als je ziek bent, heb je op grond van de cao recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van je loon. Dat hangt er o.a. van af hoe lang je al werkt bij G4S (korter of langer dan 13 loonperiodes). Kijk in de cao Particuliere Beveiliging  (art. 70 en volgende) of in de cao G4S AS (art. 69 e.v.) wat voor jou geldt.
 • Het is logisch dat je werkgever wil weten hoe lang jij denkt dat je ziekte duurt; je moet immers vervangen worden. Maar wat je zegt, is niet meer dan een inschatting. Je kunt er niet gehouden worden als het langer of (hopelijk) korter duurt.
 • Van jou mag wél worden verwacht dat je meewerkt aan je herstel en dat je weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat zodra je (gedeeltelijk) hersteld bent.
 • Je leidinggevende is geen medicus en het is ook niet je werkgever die bepaalt of je wel of niet in aanmerking komt voor ziektegeld. Het is de bedrijfsarts die bepaalt of je ziek bent en (eventueel in samenspraak met de arbeidsdeskundige) of je wellicht nog gedeeltelijk of met aanpassingen kunt werken.
 • Word je ziek op vakantie? Meld je direct ziek bij je werkgever en vraag een verklaring aan een behandelend arts. Ziektedagen zijn geen vakantiedagen.
 • Duurt de ziekte lang? Dan kan het zijn dat er sprake wordt van re-integratie in ander werk of bij een andere werkgever. Als je niet meer in je eigen werk kunt werken, moeten jij en je werkgever op zoek naar andere passende mogelijkheden, eerst bij je eigen werkgever en als dat niet lukt eventueel bij een ander. Daarbij worden jullie begeleid door de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige, maar zowel jij als je werkgever hebben de plicht om je in te spannen voor een succesvolle re-integratie.
 • Lukt het niet om te re-integreren bij je eigen werkgever en komt er daardoor na 2 jaar ziekte een einde aan je arbeidsovereenkomst? Dan heb je in ieder geval ook recht op de transitievergoeding.
 • Op internet kun je ook informatie vinden, bijv. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/...van.../regels-en-verplichtingen-bij-ziekte
 • www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte
 • https://www.cnv.nl/werk-en-inkomen/ziekte-en-arbeidsongeschiktheid 

Aletta Bulsink
Bestuurder
M 06-20471888
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid