Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Eindbod cao Margarine en Spijsvetindustrie

De gehouden ledenraadpleging onder de CNV leden over het eindbod door de werkgevers op 4 juli 2016 voor een nieuwe cao, heeft erin geresulteerd dat men akkoord gaat met het eindbod.

In hoofdlijnen houdt het eindbod een cao in met een looptijd van één jaar met een loonsverhoging van 1,6 procent en de mogelijkheid om € 1500,- te besteden aan cursussen die bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. Ook staan er afspraken in over de reparatie van de WW. Werknemers die 57,5 jaar of ouder zijn en thans in de nachtdienst werken hebben in het vervolg geen recht meer op de afbouwvergoeding van de toeslag, als ze op eigen verzoek, zonder medische reden niet meer ‘s nachts willen werken. Een uitgebreidere versie van het eindbod heeft u begin juli ontvangen.

De leden van FNV werkzaam in de Margarine en Spijsvetindustrie hebben echter niet ingestemd met het eindbod. CNV Vakmensen hecht eraan de cao af te sluiten met alle betrokken partijen. Nu blijkt dat FNV leden niet akkoord gaan, zullen wij de cao dan ook vooralsnog niet tekenen.

Begin oktober 2016 is er een overleg gepland met alle betrokken partijen om alsnog te trachten een oplossing te vinden waarmee alle partijen akkoord kunnen gaan.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mij via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer bereiken.

Leo Bons
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 92
E: l.bons@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid