Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Eerste verkennende cao-bespreking

Op vrijdag 29 januari 2016 heeft het eerste cao-gesprek plaatsgevonden met de directie van Boer Speeltoestellen.

Tijdens dat gesprek heb ik een toelichting gegeven op de in onze voorstellenbrief opgenomen punten. Uw werkgever heeft mij geïnformeerd over de financiële situatie, de lopende trajecten en de uitdagingen waarvoor het bedrijf staat. Hierover hebben wij met elkaar gediscussieerd.

Op dinsdag 16 februari 2016 hebben wij een vervolgafspraak staan. Uw werkgever komt dan met zijn voorstellenbrief en toelichting hierop. Vervolgens starten we met de cao-onderhandelingen. Daarbij is een afvaardiging van de OR aanwezig.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
Mobiel: 06-20134089
E-mail: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

 

16-363/GvC/rd