Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Duurzame Inzetbaarheid bij de GIL, wat is dat?

In het laatste cao-akkoord hebben we met de werkgever een afspraak gemaakt dat we ons tijdens de looptijd van de cao ook gaan inspannen voor 'duurzame inzetbaarheid'. We starten daar dit najaar mee, maar we weten dat het best wel een onbekend begrip is.

Duurzame inzetbaarheid, wat bedoelen we daar nou mee?

Onder duurzame inzetbaarheid verstaan we: het gemotiveerd, gezond en productief houden van de medewerker om hem/haar in staat te stellen op een goede manier tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken.

Het is een prachtige definitie maar het omvat erg veel. Het gaat over het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken maar ook over goed werkgeverschap, betrokkenheid en mobiliteit van een werknemer. Je moet er met elkaar aan werken dat iedereen zo goed mogelijk aan de slag kan blijven tot aan het moment dat de pensioenleeftijd is aangebroken. ‘Eraan werken’ begint op het moment dat een nieuwe collega binnenkomt, ongeacht zijn of haar leeftijd.

Onderwerpen die spelen

Gezondheid

Ieder mens wil gezond zijn en blijven. Dan kun je natuurlijk denken aan een gezonde levensstijl, maar ook moet je kijken naar de (persoonlijke) mogelijkheden van medewerkers, en dan ook nog in iedere leeftijdscategorie. Vragen als ‘hoe ziet het werkaanbod er uit?’, ‘kan iemand van 60 jaar het werk even goed aan als iemand van 20 jaar, of andersom?’, ‘hebben de wat oudere medewerkers extra vrije tijd nodig om goed te blijven presteren?’ enzovoort, enzovoort.

Scholing en ontwikkeling

Vaak wordt gedacht dat het werk niet heel veel zal veranderen en ‘als je het kunstje eenmaal kent, zit het wel goed’. Mensen investeren vaak onvoldoende in hun persoonlijke ontwikkeling terwijl de maatschappij en de ontwikkeling van het bedrijf niet stilstaan! Natuurlijk heeft de werkgever de plicht om het personeel te scholen om het werk te kunnen doen, maar wat doe je zelf aan je ontwikkeling? Bestaat je baan nog over vijf jaar? Als je daar niet zeker van bent, vind je dan snel een andere baan?

Bewustwording

Het is verstandig jezelf af te vragen of jouw baan ook de baan voor de toekomst is. Dat is best wel een moeilijke vraag, maar vandaag de dag is er vrijwel geen sprake meer van ‘lifetime jobs’. Dat wil niet zeggen dat je steeds op zoek moet naar een andere werkgever maar de functie die je nu uitvoert kan misschien over een paar jaar wel worden overgenomen door een machine of robot, of de functie verdwijnt helemaal omdat het werk ergens anders goedkoper of beter kan. Het is daarom belangrijk dat je nadenkt over je toekomst, je eigen mogelijkheden onderzoekt en je daar zo nodig bij laat helpen en ondersteunen. Een mens kan vaak veel meer maar moet wél in beweging komen!

Arbeidsvoorwaarden

In het cao-akkoord hebben we afgesproken aan de slag te gaan met verschillende thema’s. Duurzame inzetbaarheid, reparatie van derde WW-jaar, inzet van zogenoemde flex-krachten zijn enkele van die onderwerpen. Met werkgevers gaan we in gesprek om te verkennen wat daar allemaal voor nodig is en wat we daarover in een nieuwe cao kunnen vastleggen.

Welke afspraken we ook maken, het wordt nooit eerder onderdeel van jouw arbeidsvoorwaarden dan dat jij je daarover hebt kunnen uitspreken en door de (meerderheid) van leden wordt ingestemd.

Laat van je horen

Ik roep de leden van CNV Vakmensen op om mee te denken over de punten die hierboven zijn opgeschreven. Maar niet alleen de leden, ook niet-leden mogen meespreken en hun mening geven. Laat jouw collega’s die geen lid zijn van CNV Vakmensen weten dat we hiermee aan de slag gaan en dat ze ook invloed kunnen hebben op het gesprek met de werkgevers. Het gaan hen ook aan!

Reacties kunnen worden gezonden aan Arie Kasper, jouw onderhandelaar namens CNV Vakmensen. Zijn emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl en zijn telefoonnummer: 06-13208402.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid