Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Duidelijkheid, sociaal plan en cao Rabobank

Na lang onderhandelen is het uiteindelijk gelukt om een sociaal plan voor 2017 en verder af te sluiten. Het is een akkoord met plussen en minnen dat rekening houdt met de situatie van de werknemers en de bank.

Hoe lang?

Het huidige sociaal plan en cao lopen per 31 december af en er moest dus een afspraak komen wilden we niet terug vallen op het verouderde sociaal statuut of de wettelijke transitievergoeding. De huidige reorganisatie loopt tot 2020 en daar hebben we de looptijd op afgestemd.

Ontwikkelbudget

CNV Vakmensen heeft zich sterk gemaakt voor werk naar werk en het ontwikkelen van mensen. Het huidige sociaal plan is op dit punt verbeterd. Zo is er naast de bestaande mogelijkheden een persoonlijk opleidingsbudget gekomen van 1500 euro. De begeleidingstermijn waarvan in de praktijk 5 maanden gebruikt werden is teruggebracht naar 3 maanden. Als CNV Vakmensen vinden wij dit weinig, maar meer zat er niet in. Positief is de afspraak om de actieve mobiliteit vaker en eerder in te zetten. Gedurende 6 maanden worden mensen actief begeleid van werk naar werk.

Ontslagvergoeding

In de vergoedingensfeer geldt voor 2017 de Rabobank beëindigingsvergoeding waarbij c=1. In 2018 wordt de c=1 vergoeding in een glijdende schaal omgebouwd naar 1.6 maal de transitievergoeding die we de Rabobankvergoeding noemen. Met als ondergrens 75% van de Rabobank beëindigingsvergoeding. Tevens is afgesproken dat, in tegenstelling tot de wet, de overgangsregeling voor ouderen blijft gelden en dat nieuwe mensen wel meteen een transitievergoeding opbouwen in plaats van na 2 jaar. Vanaf 2020 geldt dan deze gemaximeerde Rabobanktransitievergoeding vermenigvuldigd met 1,6.

Geen nullijn meer in de cao

Na jaren van nullijn is er voor de komende 4 jaar een loonstijging, passend bij de situatie, afgesproken. In 2017 en 2018 zal er een eenmalige uitkering zijn van 1 procent en in 2018 en 2019 zal er een structurele loonsverhoging van 1 procent zijn. Gezien de grote lopende en nog komende reorganisaties vinden wij dit een acceptabel verhaal. De looptijd is zo lang omdat rust nu van belang is en werkgever kan de komende 4 jaar niet in de verleiding komen om zaken te verslechteren.

Performance management

Velen van jullie klaagden over het huidige systeem van Performancemanagement. Dat is nu afgeschaft en wordt vervangen door Grow! CNV Vakmensen heeft hier een positief gevoel over, maar we zullen de invoering kritisch volgen. CNV Vakmensen zal nauw betrokken worden bij de verdere uitwerking van dit nieuwe systeem

Andere afspraken

Andere afspraken en uitgebreidere uitleg kun je vinden onder 'Downloads', rechts op deze pagina.

Advies en bijeenkomsten

Dit akkoord leggen wij jullie voor met een zogenaamd neutraal advies. Hierbij kan opgemerkt worden dat dit gezien de omstandigheden een afgewogen verhaal is en het voor het onderhandelen het maximaal haalbare is. Volgende week volgt nog een nieuwsbrief met de data en tijdstippen van de ledenbijeenkomsten en stemmogelijkheden.

Heb je vragen, mail dan naar r.mol@cnvvakmensen.nl

Roderik Mol
Bestuurder
M 06-20471890
E r.mol@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid