Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

De wereld van DSM verandert snel

Jullie belang is belangrijk. DSM verandert razendsnel. Verkopen van onderdelen, joint ventures en reorganisaties lijken aan de orde van de dag. CNV Vakmensen wil in die snel veranderende omstandigheden er wel voor blijven waken dat de belangen van jullie als werknemers goed worden behartigd.

Doordat de onderdelen steeds kleiner worden lijkt het of er nauwelijks leden zijn, maar de leden zitten juist steeds meer verspreid over al die onderdelen.

Verandering van DSM in 2015
De laatste ontwikkelingen van dit jaar zijn de verkoop van de Caprolactam fabriek en de ACN fabriek in Limburg en Composite Resins in Schoonebeek. Daarna kwam de laatste mededeling, dat er ook nog eens een reorganisatie moet worden doorgevoerd, die de fantastische naam Darwin heeft meegekregen. Met deze reorganisatie worden wereldwijd zo’n 1000 banen geschrapt, waarvan dan weer ongeveer 500 hier in Nederland en dan met name het grootste deel in Limburg.

Je wordt er wel een beetje moe van. Wanneer houdt het nu eens op? Wat blijft er nog over van DSM in Nederland, in Limburg?

Bewaken van jullie belang
Door al deze ontwikkelingen is het logisch dat jullie onzeker zijn over de vraag of er nog wel goed over jullie belangen wordt gewaakt! Of jullie in die steeds kleiner wordende groepen nog wel voldoende sterk zijn om die belangen te verdedigen. Hoe kan er voorkomen worden dat jullie straks het kind van de rekening worden? Ik kan jullie verzekeren dat CNV Vakmensen haar uiterste best zal blijven doen om jullie belangen goed te vertegenwoordigen, zolang jullie dat ook zelf willen. Zolang mensen niet het hoofd buigen en alleen nog maar kijken of en hoe groot de risico’s voor hen zelf zijn, kunnen wij goed opkomen voor jullie belangen. CNV Vakmensen wil jullie belangen bewaken, als jullie zelf je eigen belangen de moeite waard vinden om voor op te komen.

Goede en actuele informatie
CNV Vakmensen heeft bij de leiding van de verkochte onderdelen Caprolactam, ACN en Composite Resins aangedrongen om zo snel mogelijk overleg te voeren over de stand van zaken bij deze nieuwe groep. Het management heeft hier mee ingestemd en daarbij ook de andere vakbonden uitgenodigd voor een “update” van de laatste stand van zaken. Dit zal op 14 januari gebeuren. Daarna zal CNV Vakmensen jullie informeren over de stand van zaken.

Waar zit iedereen
Door alle veranderingen zijn de leden nogal verspreid over verschillende onderdelen, waardoor wij het zicht kwijtraken waar mensen betrokken zijn bij een reorganisatie zoals Darwin, of de verkopen van bijvoorbeeld Caprolactam en de ACN fabrieken. CNV Vakmensen verzoekt daarom iedereen om door te geven waar hij of zij werkzaam is, welk onderdeel/onder welke OR valt jouw afdeling. Mail dit zo snel mogelijk naar de bestuurder die jullie belangen behartigt, Ron Smeets
E-mail: r.smeets@cnvvakmensen.nl. Zo kunnen wij iedereen snel en correct informeren over ontwikkelingen bij jullie eigen onderdeel en of fabriek.

Als je toekijkt overkomt het je
Steeds meer mensen denken dat zij vooral moeten kijken ' wat zit er voor mij in' ? En kijken vervolgens toe hoe alles gebeurt zoals het gebeurt. Dan overkomt het je ineens dat het niet bij die ander gebeurt, maar bij jou en dan….?! Kijk niet toe, maar maak jezelf sterker en meer weerbaar. Word lid van CNV Vakmensen en maak ook je collega lid.

Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen

E: r.smeets@cnvvakmensen.nl
T
: 06 - 51115594