Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

De laatste loodjes cao-overleg zorgverzekeraars

Op 14 juni hebben CNV vakmensen, de andere vakorganisaties en de zorgverzekeraars onderhandeld over jouw nieuwe cao. Het overleg is constructief verlopen en op een aantal thema's zoals wachtgeld, duurzame inzetbaarheid en werkdruk is goede vooruitgang geboekt.

Wachtgeld

Afgesproken is dat de wachtgeldregeling in de komende cao-periode niet gewijzigd zal worden. Wel komt er een onderzoek naar mogelijke alternatieven voor een eventuele volgende cao. In dit onderzoek wordt ook meegenomen op welke manier oudere medewerkers vitaal hun pensioen kunnen halen.

Duurzame inzetbaarheid

CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en werkgevers zijn het erover eens dat het thema duurzame inzetbaarheid van groot belang is. Het opengesprek tussen medewerker en leidinggevende op basis van vertrouwen staat hierbij centraal. Vanuit dit gesprek is het van belangrijk dat er mogelijkheden zijn om daadwerkelijk met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. CNV vindt het belangrijk hier nadere afspraken over te maken.

Werkdruk

Ook het thema werkdruk is uitvoerig besproken aan de cao-tafel.  CNV-leden hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat ook aan dit onderwerp aandacht wordt besteed. De afspraak is gemaakt dat er via het sectorfonds een onderzoek zal worden gestart naar werkdruk in de sector. In dit onderzoek wordt ook meegenomen dat er steeds meer mensen zijn die naast hun werk ook nog zorgtaken te verrichten hebben in de thuissituatie (mantelzorg).

Loon

Ten aanzien van de loonontwikkeling zijn cao-partijen elkaar genaderd, maar is er nog geen overeenstemming bereikt. Op 1 juli worden de onderhandelingen voortgezet.
Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-23500986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid