Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Croon, W&D weigert sociaal plan af te spreken

De directie van Croon, Wolter & Dros weigert een sociaal plan met de bonden af te sluiten voor de gehele looptijd van de fusie.

Het lijkt erop dat de directie liever afspraken maakt met de gezamenlijke or van Croon, Wolter & Dros over onderdelen van de fusie, zoals de verhuizing van het hoofdkantoor. Wij vinden dit onfatsoenlijk! Jullie verdienen een goed sociaal plan dat jullie zekerheid geeft in deze onzekere tijden van fusie.

Gevolgen van de fusie

De werkgever maakt de gevolgen van de fusie erg klein. Hij zegt bijvoorbeeld dat er geen collectieve ontslagen worden verwacht en dat het alleen gaat om de verplaatsing van het hoofdkantoor en de sluiting van een aantal regiokantoren (van 50 naar 20!).

De vakorganisaties willen goede afspraken maken voor de medewerkers die wél boventallig worden, ook als het niet om een collectief ontslag gaat (volgens de wet meer dan 20 medewerkers). Onze ervaring is dat een fusie alleen plaatsvindt als daar financiële voordelen voor het bedrijf  aan te behalen zijn. Vaak betekent een fusie niet alleen verhuisbewegingen, maar ook dubbele functies waardoor mensen boventallig worden en verandering van de inhoud van functies, waardoor deze anders worden ingeschaald. En dan hebben we het nog niet eens over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van 2 organisaties naar 1!

Daarom willen wij nu al goede afspraken maken. Afspraken over garanties voor jullie werkgelegenheid, over reiskosten en reistijd bij sluiting of verplaatsing van kantoren en over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, zodat niemand er op achteruit gaat. Wij willen een goed sociaal plan dat als vangnet dient tijdens de hele fusieperiode. Zodat jullie zekerheid hebben als het allemaal toch niet zo meevalt als de werkgever nu zegt.

Rol van de or

De or en de werkgever willen de fusie en de afspraken over onderdelen daarvan (verhuizing, harmonisatie arbeidsvoorwaarden) opknippen in kleine stukjes en per keer besluiten wie (or of vakbonden) waarover afspraken maakt. Wij willen dat niet. De or gaat over de inhoud van de adviesaanvragen, de vakbonden over de sociale gevolgen. Vertel jouw or dat ook jij vindt dat de vakbonden het sociaal plan moeten afspreken en dat de or geen afspraken moet maken over de sociale gevolgen van de fusie.

Ledenraadplegingen

Wij willen van jullie horen of jullie ons steunen in onze eis een sociaal plan af te spreken voor de hele fusieperiode. Daarom houden de gezamenlijke vakbonden
CNV Vakmensen, FNV, De Unie en RMU Werknemers ledenraadplegingen in het land voor de leden bij Croon, Wolter & Dros.

Wij nodigen jullie van harte uit om bij een van deze ledenraadplegingen aanwezig te zijn! Alle ledenraadplegingen starten om 19.30 uur.

Data ledenvergaderingen

 • Dinsdag 7 juni Vakbondscentrum, Liendertseweg 106, Amersfoort
 • Dinsdag 14 juni FNV kantoor, Gotlandstraat 2a, Deventer
 • Dinsdag 14 juni FNV kantoor, Pegasusweg 200, Rotterdam
 • Woensdag 15 juni FNV kantoor, L. Springerlaan 23, Groningen
 • Woensdag 15 juni Hotel Terminus, stationsplein 1, Goes
 • Woensdag 15 juni FNV kantoor, Radarweg 60, Amsterdam
 • Donderdag 16 juni Vakbondscentrum, Dr. Cuyperslaan 47, Eindhoven
 • Donderdag 16 juni Het Wilminktheater, Wenninkgaarde 40-42, Enschede
Collega’s die (nog) geen lid zijn, zijn ook van harte welkom om te komen! Wij willen graag van zoveel mogelijk medewerkers bij Croon, Wolter & Dros horen hoe jullie denken over de fusie, de weigering van jullie directie om een sociaal plan af te sluiten en de rol van de or in dit geheel.

Mede namens de andere bonden,

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen voor Wolter & Dros
M: 06-22486274
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl

Loes Bezemer-Videler
Bestuurder CNV Vakmensen voor Croon
M: 06–30003607
E: l.bezemer@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid