Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Containersectoroverleg

Nieuws over onder andere werkzekerheidsoverleg.

Inspraak van leden
Het is alweer even geleden, eind vorig jaar waren we met jullie als leden veelvuldig in gesprek over de toekomst van de containersector. En dit leidde tot grote opkomsten en goede discussies bij ledenvergaderingen van CNV Vakmensen. We bespraken de koers, de kansen en bedreigingen voor de containersector. Iedereen kreeg uitgebreid de ruimte om zijn of haar stem te laten horen! We stemden uiteindelijk tot het stellen van ultimatums. Ultimatums welke zouden moeten leiden tot sectorale voortgang van gesprekken en oplossingen voor de toekomst! Begin januari was er een grote havenstaking. Daarna is er veel gebeurd, veel gesproken, veel achter de schermen gewerkt.

Inmiddels is het eind april en tussentijds hebben wij u middels nieuwsbrieven (als CNV Vakmensen maar ook samen met FNV havens) zo goed mogelijk geïnformeerd, een ieder die meer wil weten kon bellen en mailen en dat wordt gelukkig ook gedaan! En uiteraard kan je blijven bellen/mailen bij vragen!

Werkzekerheidsoverleg
Zoals gezegd er is veel gesproken, achter de schermen wordt er hard gewerkt aan oplossingen, alle partijen doen nog volop mee om te komen tot een werkzekerheid akkoord. Alleen gebeurd dat op dit moment niet in formele bijeenkomsten maar het gaat om het doel en niet om de weg hoe!

Alle partijen aan tafel hebben wensen, en die zijn niet allemaal hetzelfde. Dat maakt het tot lastige gesprekken. We denken en hopen er in de loop van mei uit te komen, maar dat betekent wel dat ALLE partijen aan tafel zich moeten blijven inspannen. Zodra we een resultaat hebben bespreken we dat uiteraard met u als leden van CNV Vakmensen en leggen het resultaat schriftelijk ter stemming aan u voor.

APMTR / APM Maasvlakte 2
Er zijn uitspraken van de Kort Geding rechter in Rotterdam over de volgens ons niet passende aanvullingen op de arbeidsovereenkomsten bij APMTR en APM Maasvlakte 2. De Kort Geding rechter heeft gesproken en geoordeeld dat er sprake is van standaard Cao’s maar dat de APMT bedrijven in het gelijk gesteld zijn dat zij bepaalde aanvullingen op de arbeidsovereenkomsten mogen aanbieden. Wij zijn het met de uitspraak van de Kort Geding rechter niet eens en zullen in een bodemprocedure nogmaals deze zaak aan een andere rechter voorleggen. Dit proces kan wel een jaar of langer duren en we zullen zien wat dan de uitkomst is.

Zoals bekend overigens zijn vele zaken die de APMT bedrijven aanbieden ook onderdeel van gesprek in het sectoroverleg waar de APMT bedrijven gewoon nog deel uit maken en waren en zijn wij als CNV Vakmensen steeds bereidt om met de APMT bedrijven te praten/overleggen. CNV Vakmensen heeft informeel overleg gevoerd met APMTR en wij hebben APMTR nadrukkelijk uitgenodigd informeel door te overleggen. Maar helaas, alhoewel APMT dit wel zegt, blijkt uit niets dat men wil doorpraten.

Nadat we een werkzekerheidsakkoord hebben met de sector kunnen we snel schakelen om nadere aanvullende afspraken te maken voor de APMT bedrijven. Onze deur blijft als CNV Vakmensen open staan!

Matrans
Bij Matrans is er een bijzondere situatie, mensen hebben daar een cao en in die cao staat dat als je drie tijdelijke contracten in 24 maanden hebt gehad je weg moet. Maar Matrans heeft mensen drie tijdelijke contracten op rij gegeven en heeft de periode van 24 maanden overschreden. Terecht maken in onze ogen dan mensen aanspraak op een onbepaalde tijd contract. Cao is immers cao. Matrans is naar de rechter gestapt om ons via de rechter te dwingen de cao negatief voor medewerkers aan te passen. De individuele medewerkers zijn/gaan met onze bijstand naar de rechter om hun contract te claimen. In overleg kwamen we hier helaas met Matrans niet uit. Binnenkort volgen er uitspraken van rechters en dan zullen we het zien.

Vragen / opmerkingen?
Schroom niet: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Nieuwe leden
Uw collega nog geen lid van CNV Vakmensen? Nieuwe leden krijgen 6 maanden lang 50% korting op de contributie. Voor exacte voorwaarden kijk even op de website CNV Vakmensen.nl, aanmelden kan zo ook snel gedaan worden!

Albert van Damme
Bestuurder

Kenmerk: 16-1606/AvD/mvl

 

 
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid