Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV zet in op passend sociaal plan Xenos

De Blokker Holding, waar Xenos onderdeel van uitmaakt, maakte woensdagavond 20 januari jongsleden bekend dat circa 250 medewerkers hun baan zullen kwijtraken. Blijkbaar is het Xenos ook niet gelukt om aan de crisis die over de hele detailhandel waait te ontkomen.

CNV Vakmensen vindt dit een trieste constatering voor een sector waar de werkgelegenheid zwaar onder druk staat. Wij zullen ons dan ook hard maken voor een sociaal plan waarin wat ons betreft een duidelijk accent komt te liggen op een afspraak om medewerkers zo goed en zo snel mogelijk te begeleiden naar ander werk.

Een bezuinigingsoperatie met een forse impact!
Ook CNV Vakmensen is woensdag 20 januari rond 18.30 uur geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatieplannen van de Blokker Holding inzake Xenos. In het persbericht van de directie staat onder meer het volgende: Xenos is voornemens de bezetting in de filialen beter aan te laten sluiten op het veranderende winkelbezoek en aankoopgedrag van de klant. De loonkosten worden daarmee meer in lijn gebracht met de omzetontwikkeling.”

Blokker zet met de reorganisatie onder andere dus in op het reduceren van de personeelskosten. En door juist afscheid te nemen van duurdere krachten, leidinggevende en coördinerende functies op de werkvloer, denkt de directie dit blijkbaar het best te bereiken. Voor de mensen die hierdoor straks getroffen worden is deze sombere boodschap een hard gelag. Verder gaat de Blokker Holding dus meer inzetten op de online verkoop van Xenos.

De adviesaanvraag voor de voorgenomen reorganisatie ligt pas net bij de ondernemingsraad. Zij zullen zich hier de komende weken hierover gaan buigen.  

Sociaal Plan
De Blokker Holding heeft aangegeven om op korte termijn met vakbonden om de tafel te willen gaan zitten om de mogelijkheden te bekijken of er een sociaal plan kan komen die de gevolgen van de reorganisatie voor medewerkers zo veel mogelijk kan verzachten. CNV Vakmensen grijpt deze uitnodiging met beide handen aan! Wij zullen ons in de gesprekken met de directie dan ook hard maken voor enerzijds een passende beëindigingsvergoeding en anderzijds, en dit is wat ons betreft misschien nog wel belangrijker, een goede afspraak om medewerkers die hun baan verliezen te helpen bij het vinden van ander werk. In een tijd waarin de detailhandel figuurlijk in brand staat en de werkgelegenheid hierbij sterk afneemt, is dit zeer zeker geen overbodige luxe!

Wanneer het eerste gesprek zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar we zullen jullie op de hoogte houden over de voortgang.  

CNV staat voor jou klaar!
Wie het ook treft, een reorganisatie waarbij medewerkers ontslagen worden is en blijft een trieste situatie met impact op de gehele organisatie, van hoog tot laag; zowel voor de getroffen medewerkers zelf als ook voor de achterblijvende collega’s. Het CNV leeft mee en naast de besprekingen over een sociaal plan kunnen leden natuurlijk ook als het gaat om (juridisch) advies, begeleiding en ondersteuning op ons rekenen!

Praat met je collega over het lidmaatschap van CNV

Jij bent al lid, maar je collega misschien nog niet. Praat over het belang van een lidmaatschap van CNV Vakmensen. Voor informatie verwijzen wij jou en jouw collega’s graag naar: https://cnvvakmensen.nl/lidworden  

Omdat er nu een reorganisatie gaat spelen bij Xenos is er voor nieuwe leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een actielidmaatschap waarin je, indien nodig, direct recht hebt op rechtsbijstand. Voor de voorwaarden hiervan verwijzen wij je graag naar CNV Info. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 030-7511007 en via info@cnvvakmensen.nl
Als jij vragen/opmerkingen hebt, of als je extra informatie hebt waarvan jij vermoedt dat het belangrijk is dat CNV Vakmensen dit weet, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030-7511007 of ook per e-mail m.denheijer@cnvdibo.nl / Twitter: @mdenheijer 

Martijn den Heijer
M: 06-20164972
E: m.denheijer@cnvvakmensen.nl

16-235/MH/avg