Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV voorstellen voor cao Zorgverzekeraars

Op basis van reacties van leden en op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen hebben wij een voorstellenbrief naar Zorgverzekeraars Nederland gestuurd.

Motto van CNV Vakmensen is: Op eigen kracht maar niet alleen.
Dat willen wij voor jou zijn, maar ook uitstralen in onze cao-voorstellen. Wij hebben daarom voorstellen gedaan over loonsverhoging, autonomie, werkdruk, oudere medewerkers met plezier aan het werk, wet werk en zekerheid, 3e WW-jaar, werk voor mensen met een arbeidsbeperking en inzetbaarheid.

Voor CNV Vakmensen is het belangrijk dat jij serieus wordt genomen in je eigen kracht. Wij willen jou ook laten weten dat wij jou steunen in het tot bloei laten komen van jouw eigen kracht. Vandaar ons motto: Op eigen kracht maar niet alleen.
Dat willen wij ook tot recht laten komen in onze cao-voorstellen. En natuurlijk hebben wij daarbij rekening gehouden met de reacties van onze leden op onze brief van een paar weken geleden, waarin wij vroegen wat jij belangrijk vindt voor de nieuwe cao. Op basis hiervan hebben wij Zorgverzekeraars Nederland de volgende voorstellen gedaan:

 • 3 procent loonsverhoging bij een looptijd van één jaar.
 • Een afspraak om jouw autonomie te geven voor jouw te werken uren of via Het Nieuwe Werken of via invloed op jouw inroostering. Zo komt jouw eigen kracht en autonomie volgens ons het beste tot zijn recht.
 • Omdat werkdruk zeker aandacht behoeft willen wij een onderzoek doen naar werkdruk en daarna te bezien wat hiertegen te doen. Maar vooruitlopend hierop willen wij graag afspraken maken over tijd voor ontwikkeling en mantelzorg. Wij hebben van reacties begrepen dat zowel de reorganisaties, maar ook tijd maken voor je ontwikkeling (inzetbaarheid) en mantelzorg werkdruk verhogend werken. Hiervoor willen wij nadrukkelijk aandacht vragen.
 • Een afspraak om oudere medewerkers met plezier hun pensioen te laten halen.
 • Wij willen kijken of het noodzakelijk is op basis van de Wet werk en zekerheid of het noodzakelijk is afspraken te maken over de inzet van flexibele krachten bij zorgverzekeraars.
 • Met ingang van 1 januari 2016 moeten cao-partijen in de cao de vergoeding voor degenen die onverhoopt langdurig werkloos zijn/worden voor het 3e WW-jaar regelen. Voorheen was dat landelijk geregeld. Wij willen graag met Zorgverzekeraars hier afspraken over maken.
 • Ook willen wij afspraken maken over de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking.
 • Tenslotte willen wij gedurende deze cao-periode bezien in hoeverre Werken aan leuk werk voorziet in een behoefte en jou als medewerker daadwerkelijk meer inzetbaar maakt. Kortom wij willen kijken of onze gemaakte afspraken om jouw duurzame inzetbaarheid te vergroten ook echt werken.

Op 13 mei bespreken wij alle voorstellenbrieven. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte van de onderhandelingen.

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06-23500986

16-1691/IW/sb


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid