Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV leden vallend onder de cao Multimodaal

Inmiddels hebben wij voor de vijfde keer met de werkgeversdelegatie gesproken over een nieuwe cao Multimodaal. De rondes ervoor hebben we alleen nog maar elkaars voorstellen toegelicht.

Daarnaast speelt nog de discussie over de pensioenen. In 2016 heeft er een wijziging in jullie pensioen plaatsgevonden dat onder andere gevolgen heeft voor het nabestaandenpensioen en de opbouw van het pensioen. Wij vinden dat met onmiddellijke ingang het nabestaandenpensioen gecorrigeerd moet worden. Hierover is een brief verzonden naar het pensioenfonds.

Er is voor 2017 de keuze van het pensioenfonds voorgelegd uit drie varianten. Wij vinden dat er voor de beste regeling moet worden gekozen, zonder dat dit ten koste gaat van de loonruimte.

Wij hebben geconstateerd dat het ziekteverzuim en de werkdruk hoog is, daarnaast zijn wij benieuwd naar onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Hier staat de werkgeverszijde positief tegenover.

De werkgever is bereid om tegemoet te komen aan een wijziging in de reiskosten. Echter, ze hebben tijd nodig om de kosten hiervan te berekenen. Met betrekking tot de lonen en toeslagen is er nog weinig duidelijkheid. De werkgever heeft toegezegd dat er bij de volgende onderhandelingen een concreet bod zal komen. Hier zullen wij jullie over informeren.

Bernard Zijlstra
Bestuurder
E: b.zijlstra@cnvvakmensen.nl 
M: 06-83396479

16-738/BZ/rd