Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao Verf- en Drukinktindustrie 2015

Op 10 december hebben de vakbonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie met de werkgeversorganisatie VVVF een principeakkoord over een nieuwe cao bereikt. Hierin zijn goede afspraken gemaakt over loonsverhoging, de pensioenregeling, jeugdloonschalen en mantelzorg.

Daarnaast is er een werkafspraak gemaakt voor opleiding en ontwikkeling. Dit akkoord doet recht aan de positie van de werknemer in de sector en daarom leggen wij het positief voor. Bijgevoegd is het volledige akkoord, hieronder een toelichting.

Loon

De nieuwe cao heeft een looptijd van 28 maanden, van 1 juni 2015 tot en met 30 september 2017. In die periode krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 1,75 procent per 1 juni 2015 en 1,75 procent per 1 juni 2016. De jeugdloonschalen voor de leeftijden 19 tot en met 23 jaar zullen komen te vervallen. Gezien de ontwikkelingen in de sector en in vergelijking met andere industrieën is dit een mooi resultaat.

Pensioen

De pensioenpremie voor 2016 wordt met ruim 3 procent verlaagd. Daarnaast is gebleken dat er in 2015 teveel geld aan het pensioenfonds is betaald. Omdat wij vinden dat dit geld weer terug moet naar de deelnemers zal hiervoor een korting worden gegeven op de premies in 2016. De exacte hoogte van deze korting zal zo snel mogelijk door het pensioenfonds worden berekend. Uiteraard zullen wij jullie hierover weer informeren

Modernisering cao

Gedurende de looptijd van de cao zullen wij met de werkgeversorganisatie gaan nadenken over modernisering van de cao. Wij zullen nadenken over mogelijkheden voor opleiding, ontwikkeling en over arbeidstijden. Hiervoor zullen wij jullie raadplegen om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen.

Overig

Verder hebben wij ook afspraken gemaakt over het bespreekbaar maken van mantelzorg, arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, reparatie van het derde WW-jaar en de fiscaal vriendelijke vakbondscontributie. Er zijn natuurlijk ook zaken besproken waarover uiteindelijk geen afspraken zijn gemaakt. De bijdrage van de werkgever in de ziektekosten is zo’n onderwerp. Hier hebben wij wel over gesproken maar het bleek al gauw dat de huidige regeling toch gunstiger is dan de oude regeling. Het ‘zorgtientje’ in de loonschaal levert uiteindelijk meer op voor de werknemer dankzij indexatie.

Breng je stem uit

De vakbonden zijn aan het werk voor hun leden. Daarom hebben de leden het voor het zeggen. Hierbij tref je een stemformulier aan. Hierop kan je aangeven of je akkoord gaat met het principeakkoord dat wij hebben afgesproken.

Je kunt het formulier ingevuld terugsturen tot uiterlijk 28 december 2015.

Mede namens CNV Vakmensen kaderlid Ben Bentvelzen,

Gerard van der Molen
Bestuurder CNV Vakmensen
E: g.vandermolen@cvnvakmensen.nl
M
: 06-22992855

Bijlagen: Cao VDI principeakkoord 2015  en stemformulier

15-2157/GvdM/rd