Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao Technische Groothandel: stroef onderhandelen

De cao-onderhandelingen in de Technische Groothandel zijn geen steek opgeschoten na de tweede sessie op 16 februari. Werkgevers lijken maar weinig zin te hebben in een serieus overleg.

De huidige cao loopt nog door tot eind mei van dit jaar en CNV blijft streven naar een nieuwe cao die gelijke daarna weer ingaat, maar de opstart van het traject geeft weinig reden tot juichen.

Pokerende werkgevers houden alle opties op tafel
De vakbonden hebben tijdens de onderhandelingen duidelijk aangegeven wat ze willen. Gesprekken over vernieuwing van de cao (waaronder het misschien wel meest heikele dossier: het verruimen van de werkvensters) zijn mogelijk, maar niet op basis van een blanco cheque, maar op basis van zorgvuldige afwegingen. En zonder het drukmiddel van werkgevers om het tot stand komen van een eerstvolgende cao daar volledig van af te laten hangen.

Onze voorkeur gaat uit naar het afspreken van een cao met een fatsoenlijke loonstijging, met daarnaast een agenda om gedurende de looptijd van de cao (los van onderhandelingsdruk) te komen tot gezamenlijke voorstellen voor een fundamentele vernieuwing van de cao. Een vernieuwing die rekening houdt met de uitdagingen voor de toekomst voor jou als medewerker om ook op de lange termijn in je levensonderhoud te kunnen voorzien, doordat je jezelf door kan ontwikkelen. Een vernieuwing ook die rekening houdt met wat van de organisatie waarin je werkt gevraagd wordt om te kunnen opereren in een veranderende wereld.

Zo’n reflectie op de rol van de cao in de Technische Groothandel ga je niet realiseren met de conflictueuze relaties die de totstandkoming van de cao’s in de Technische Groothandel de laatste jaren beheersten. Dat ga je realiseren met het naar boven brengen van de kennis die er is bij de medewerkers en de organisaties waarin ze werken, dus niet in een setting waarin keihard onderhandeld moet worden. Het idee van de vakbonden om vernieuwing tijdens de looptijd van de nieuwe cao op te pakken is dus niet meer dan redelijk.

Werkgevers en hun achterban
De werkgevers gaven aan zo’n opzet nooit te kunnen verkopen aan hun achterban, want er komt pas een cao tot stand als in de werkgeversclub 75 procent voorstemt (een rare constructie die je gelukkig niet veel ziet in werkgeversland). In feite hebben in de Technische Groothandel dus 25 procent van de meest op de rem trappende werkgevers een vetorecht waarmee ze een cao kunnen tegenhouden.

CNV Vakmensen vindt gebruikmaking van dit argument om niet tot een nieuwe cao te komen getuigen van weinig visie. Je moet als werkgeversclub je achterban juist meenemen in de noodzakelijkheid van een langere weg naar vernieuwing—omdat zonder tijd nemen voor het creëren van draagvlak van medewerkerszijde die vernieuwing er gewoon niet komt. Nu ligt de focus op medewerkers impliciet onder druk zet onder het mom van: Er komt geen cao zolang jullie niet bereid zijn al bij de voordeur en onder onderhandelingsdruk te praten over grote veranderingen.

Hoe verder?
Werkgevers hebben na het herhalen van hun weigering om tot een draagvlak versterkend loonbod te komen aangegeven drie opties te zien, zonder die opties nader te duiden. Een van de opties krijgt invulling op 24 maart, wanneer de bonden en werkgevers weer verder praten. Maar wat die andere twee opties zijn? Misschien dat werkgevers ook op andere paarden willen wedden. Bijvoorbeeld pogen om een cao af te sluiten met een bereidwillige nieuwe vakbond met bijna geen leden, zoals in de modebranche is gebeurd en op die manier de “lastige” reguliere bonden (en de medewerkers die ze vertegenwoordigen) buiten spel te zetten. Of om het proces te vertragen, niet tijdig een cao af te sluiten en zo te trachten verdere loonstijgingen voor medewerkers op de lange baan schuiven, ten koste van jullie koopkracht.  

Maar goed, dat is vooralsnog speculatie en niet meer dan dat. CNV Vakmensen wil liever optimistisch en constructief de cao-onderhandelingen voortzetten. Wij gaan er dan ook voor om te zoeken naar een scenario waarin partijen elkaar naderen en we in het belang van medewerkers en branche tijdig tot een fatsoenlijke cao komen.

Contact
Neem voor vragen of opmerkingen over deze info gerust contact op met onderhandelaar Michiel Wallaard. Wil je meedenken over de toekomst van de cao Technische Groothandel dan kan dat ook. CNV Vakmensen heeft in dit traject veel behoefte aan leden met een mening die mee willen denken over de toekomst van hun arbeidsvoorwaarden. 

Michiel Wallaard
bestuurder
M: 06 – 20471892
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl

16-0677/MW/ag