Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao Schilders: er is niets nieuws

CNV Vakmensen heeft van diverse leden vragen gekregen, deze vragen kwamen nadat een brief van PPGM is ontvangen. Daarin staat dat CNV Vakmensen heeft besloten dat regelingen worden beëindigd. Veel leden lezen hierin dat CNV Vakmensen een cao-akkoord heeft. Dit is NIET het geval.

Wat is er wel aan de hand

In januari 2016 hebben partijen schilders besloten om te stoppen met het vakantiefonds en het O&O fonds schilders. We hebben dit gedaan, omdat we er van uit gingen dat we nog een cao af zouden sluiten. Helaas hebben werkgevers besloten om met een andere partij een cao te sluiten.

Hiermee vervallen gemaakte besluiten niet en zullen er vanaf 1 januari 2017 geen fondsen binnen de schilders cao meer zijn. Dus kunnen seniorendagen niet meer collectief vergoed worden. Ook de eenmalige uitkering bij WW vervalt.

PGGM stopt met de uitvoering. Dat is wat PGGM heeft geprobeerd te communiceren, maar helaas is de boodschap die gedaan is, niet goed verwoord.

Hoe verder

We zijn met werkgevers in gesprek over het vervolg, tot nu toe zonder resultaat. OnderhoudNL wil een deel van het geld besteden aan een tegemoetkoming aan de senioren. Daarnaast wil OnderhoudNL een ander deel bestemd worden voor duurzame inzetbaarheid. Dit alles moet ingericht worden in een soort fondsen cao, waarbij de verdeling zetels voorgesteld is: ONL 4, LBV 2, FNV 1 en CNV Vakmensen ook 1.

Daar is CNV Vakmensen pertinent tegen. CNV Vakmensen wil nog steeds een cao, waarin een passende overgang voor senioren gemaakt wordt en duurzame inzetbaarheid met CNV Vakmensen overeengekomen wordt. Dus wat ons betreft maken we nu geen afspraken over de reserves.

Vervolgens heeft CNV Vakmensen het verwijt gekregen dat wij onszelf belangrijker vinden dan de sector. Dit is, naar onze mening, niet het geval. Wij willen zuinig zijn op het geld dat voor of door jou opgebracht is. Dat stellen we niet zomaar ter beschikking. Ik neem aan dat jij hier achter staat. In ieder geval is de cao-commissie van mening dat we met beleid om moeten gaan met jouw geld.

Alles weg?

Dat is ook een vraag van leden, hoe zit het nou? Ben ik alles kwijt? Moet ik tekenen bij de werkgever?

Nee, je bent als lid van CNV Vakmensen niets kwijt. De laatste cao met CNV Vakmensen geldt nog steeds. Daar moet jij je dan ook beroepen. De eenmalige uitkering vervalt, maar de seniorendagen blijven onverminderd staan; zowel het aantal als je volle dagloon. Alleen kan de werkgever het niet meer declareren bij PGGM. Hij zal het zelf moeten betalen. Dat is vervelend, maar is het gevolg van de keus die OnderhoudNL gemaakt heeft.

Verder houd je loon tijdens vakantie, houd je het aantal atv dagen, de oude reisuren vergoeding en de reiskosten. 

Teken dus niets en laat je niet intimideren. Werkgevers verwijten ons van alles, maar uiteindelijk negeren ze jouw afwijzing van het eindbod en sluiten ze een deal met een bond met nagenoeg geen leden, waardoor jouw afwijzing door hun handelen teniet is gedaan.

Dat moet onacceptabel voor je zijn en dat mag je ook laten horen!

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid