Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg TG met klassiek gesteggel van start

De cao-onderhandelingen in de technische groothandel zijn gestart in een weinig opbeurende sfeer.

Aan de kant van werkgevers is gehamerd op een taboeloos vernieuwingstraject waarin een gezamenlijke visie en strategie voor de sector zou moeten worden ontwikkeld, waarna pas aan het eind van de rit over salarissen gepraat kan worden.

Aan de kant van de collega-vakbond is men met de eis gekomen dat er eerst een vertrouwenwekkende loonsverhoging op tafel moet komen voordat we verder gaan praten over de toekomst. Er dreigt dus gelijk een impasse.

Impasse doorbreken
CNV Vakmensen houdt niet van impasses en rituele dansjes. Daarom zullen we tijdens de eerstvolgende onderhandelingen onze eigen voorstellenbrief indienen, met als insteek dat hier eigenlijk sprake is van een valse tegenstelling tussen bonden en werkgever. Het is begrijpelijk dat je niet carte blanche een vernieuwingstraject wil ingaan, waarin je gevoelige punten in de cao (zoals toeslagen) moet gaan bespreken zonder dat er bij de voordeur sprake is van een vertrouwenwekkende loonstijging.

Maar het is ook begrijpelijk dat van alle partijen verlangd wordt dat we met open vizier het gesprek aangaan over de uitdagingen voor de toekomst en dat kan alleen op basis van een gezamenlijke agenda bij werkgevers en werknemers.

Wat CNV voorstelt
CNV stelt voor dat we bruggen gaan bouwen in deze door moeizame verhoudingen gekenschetste branche. Waarom zou het eerstvolgende collectieve contract niet gebaseerd zijn op een aantal basiszaken (loon-looptijd) en het opstellen van een gezamenlijke agenda die we gedurende de looptijd willen gaan tackelen? Dan starten we met een fris gemoed de nieuwe looptijd op basis van een tijdig afgesloten cao en een fatsoenlijke loonstijging voor de medewerkers! En gaan we tijdens de looptijd met elkaar nader in gesprek! Bijgaand treffen jullie onze (bewust beknopte) voorstellenbrief aan. Niet steggelen, maar aan de slag voor goede arbeidsvoorwaarden met een open houding voor elkaars belangen!

Contact
Neem voor vragen of opmerkingen over deze info gerust contact met mij op.

Michiel Wallaard,
Bestuurder/Onderhandelaar
(E) m.wallaard@cnvvakmensen.nl
(M) 06-20471892
Downloads