Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao overleg Gemaksvoeding nog geen stap verder

Tijdens het 4e cao overleg op 20 oktober werden we verrast dat werkgevers voorlopig niet verder wilden onderhandelen. Werkgevers stelden namelijk dat ze op korte termijn een ledenvergadering hebben. Hierin willen ze uitgebreid met elkaar spreken over de noodzaak en inhoud van de cao modernisering.

Zoals het er nu naar uitziet, willen de werkgevers perse een werkafspraak in de nieuwe cao over de wijze waarop de modernisering inhoud gegeven wordt. De werkgevers vinden op dit moment de cao niet concurrerend genoeg ten opzichte van andere sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca cao. 

Vakbonden

Volgens de vakbonden zijn het echter enkel met name koelvers en ultravers bedrijven binnen de sector van de gemaksvoeding die last hebben van deze concurrentie. Wat vakbonden betreft is modernisering van de cao gemaksvoeding bespreekbaar. Dit mag echter niet betekenen dat het louter en alleen een versobering van de cao gaat inhouden.

Vervolg

Het volgend cao overleg staat gepland eind november. Dan zullen de werkgevers met een concreet voorstel komen over hun idee hoe de cao modernisering er zou moeten uitzien. Natuurlijk zal tijdens dit overleg ook weer over alle andere punten zoals bijvoorbeeld  loonsverhoging en aanloopschalen onderhandeld worden. We houden u op de hoogte.

Om sterker te staan in de onderhandelingen is het goed dat meer collega’s lid zijn van de vakbond. Word lid

CNV Vakmensen

Cees Verhoek, delegatielid

Leo Bons, bestuurder: l.bons@cnvvakmensen.nl