Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-onderhandelingsresultaat Ardagh Glass BV

Op 10 december 2015 hebben de gezamenlijke vakbonden (CNV Vakmensen, FNV en De Unie) een onderhandelingsresultaat met uw werkgever bereikt voor uw nieuwe cao. De looptijd van deze cao is van 1 november 2015 tot en met 1 mei 2017.

De gemaakte afspraken zijn uitgewerkt in het ‘Protocol cao Ardagh Glass Benelux’ dat in de bijlage onder 'downloads' te lezen is. 

Stemmen

Wij leggen u het cao-onderhandelingsresultaat van 10 december 2015 ter stemming aan u voor.

Stemmen kan alleen schriftelijk via bijgevoegd stemformulier. Wij verzoeken u het volledig ingevulde stemformulier voor donderdag 7 januari 2016 retour te sturen of te mailen naar het adres vermeld op het stemformulier.

Heeft u nog vragen dan kunt u een e-mail sturen naar: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl. Wij hopen uw stemformulier retour te mogen ontvangen.

Mede namens Gerard Verbeek
Gerard van Cuijk
Bestuurder