Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-onderhandelingen Apotex beginnen

In februari en maart zal er weer worden onderhandeld over een nieuwe cao voor Apotex. Omdat het jouw cao is willen wij graag weten welke onderwerpen jij belangrijk vindt en waarover wij moeten onderhandelen met jouw werkgever.

Ben jij lid van CNV Vakmensen en wil jij meepraten over de nieuwe cao? Dan nodigen we jou uit om bij de ledenvergadering aanwezig te zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. We horen graag jouw ideeën over een nieuwe cao. Kom daarom naar de

Ledenvergadering CNV Vakmensen op
donderdag 11 februari a.s. om 13:30 uur in de P.R. zaal


Ben je nog geen lid van CNV Vakmensen en wil je wel meepraten? Meld je dan even bij Maart Schaap.


Mocht je van tevoren nog vragen hebben dan kan je ook altijd even bij Maart Schaap aankloppen of contact opnemen met ondergetekenden.


We hopen jullie allemaal te zien op donderdag 11 februari a.s.

Namens de onderhandelingsdelegatie,


CNV Vakmensen

Henk Jongsma
h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Gerard van der Molen
g.vandermolen@cnvvakmensen.nl