Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-nieuws Groothandel in Levensmiddelen

We gaan weer in gesprek over uw arbeidsvoorwaarden. Over ruim twee maanden loopt de cao Groothandel in Levensmiddelen (GiL) af. In april starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. We gaan nu al starten, omdat we graag een nieuwe cao willen afsluiten die op tijd aansluit bij de bestaande.

Wat is er nu?
De huidige cao heeft een looptijd tot 1 juni 2016. Deze cao werd vorig jaar met enkele wijzigingen afgesloten; het ging toen m.n. om een algehele inkomensverbetering maar ook is er iets ingeleverd op de toeslag voor het werken in het weekend.

Er zal weer worden gesproken over de raam-cao. Die zal dit jaar voor het eerst worden afgesloten. Dit gebeurt samen met de cao-partijen in de Groothandel in Horeca-Producten (GHP). In die raam-cao zullen in ieder geval afspraken gemaakt gaan worden over looptijd, loon en pensioen. Die zijn dan van toepassing op zowel de cao GiL als de cao GHP. Omdat die afspraken voor beide cao’s worden gemaakt kan dat gunstig uitpakken voor de werknemers in beide sectoren omdat op dit belangrijke onderdeel van de arbeidsvoorwaarden concurrentie niet meer speelt.

Achterstallig onderhoud
In de vorige nieuwsbrief werd al gesproken over de noodzakelijke vernieuwing van de bestaande cao. Dat heeft te maken met gewijzigde wet- en regelgeving maar ook met aanpassingen die nú nodig zijn, denk maar aan duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Ook daar gaan we weer mee aan de slag maar daarin willen we natuurlijk de leden ‘meenemen’.

Vragen
Op het verlagen van de toeslag voor het werken in het weekend zijn enkele reacties ontvangen. M.n. over de wijze waarop een enkele werkgever daar mee om gaat. Hoe gaat dat in jouw bedrijf? Deze vraag leggen we je voor maar ook willen we graag weten wat jij voor onderwerpen voor het nieuwe cao-overleg wil inbrengen.
Reacties en vragen ontvangen wij graag per mail (a.kasper@cnvvakmensen.nl). Dit is ook mogelijk voor niet-leden. Stuur deze nieuwsbrief door aan je collega’s die nog geen lid zijn. Zo kunnen ze ook meepraten. Het meebeslissen kan alleen door de leden van de vakorganisaties. Het is belangrijk dat je vóór 31 maart a.s. reageert.
Mocht je meer informatie willen hebben, mail dan met jouw onderhandelaar Arie Kasper (a.kasper@cnvvakmensen.nl) of bel 06-13208402.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl
M: 06-13208402
16-1113/AK/sb