Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao KLM Grond komt nog nog niet van de grond

Op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli is er eerst verkennend, daarna vertrouwelijk, gesproken over een nieuwe cao voor het KLM-grondpersoneel. Dit heeft nog niet geleid tot een nieuw voorstel van KLM. CNV Vakmensen heeft erop aangedrongen men op 7 juli met een nieuw, concreet voorstel komt.

Nieuw KLM voorstel?

De onderhandelingsdelegaties van de bonden en werkgevers hebben uitgebreid kunnen aftasten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zouden kunnen zijn, maar voor formele stellingnames was nog geen plek in het proces. Het is nu echter tijd om naar de medewerkers toe meer klaarheid te verschaffen over waar KLM staat, zodat bonden op nieuwe en hopelijk ten opzichte van begin mei verbeterde werkgeversvoorstellen kunnen reageren. En we ook onze eigen ideeën daar tegenover kunnen zetten.

Bijzonder proces

KLM aarzelt vooralsnog om met een nieuw voorstel te komen na het weinig enthousiaste onthaal van haar vorige voorstel. Wij snappen dat ook wel. Het zijn bijzondere cao-onderhandelingen, waarin de rollen wel een beetje lijken te zijn omgedraaid. KLM heeft de bonden nodig om de cao eventueel te kunnen aanpassen.

Moet de cao aangepast worden?

Waar normaliter bonden een verbeterde cao willen met bijvoorbeeld een structurele loonstijging en veel zeggenschap over je rooster, lijkt KLM nu de vragende partij die kostenbesparing en productiviteitsverhoging voorstelt. Bonden zitten met het dilemma tussen of het zin heeft om in zo’n klimaat volop mee te denken uit bedrijfsbelang of om te denken dat wij reeds onze bijdrage leveren door de huidige cao niet duurder te maken (dus nog geen cao af te sluiten).

Dit betekent géén loonsverhogingen (een licht dalende koopkracht) en géén hernieuwde werkgelegenheidsgarantie (immers: deze loopt af met de looptijd van de cao tot er een nieuwe afspraak is gemaakt). Maar wél handhaving van alle cao-rechten qua (vrije) tijd en geld die je in je dagelijkse werk geniet. Dit is ook de reden dat CNV Vakmensen vooralsnog geen stevige eigen verbeteringsvoorstellen heeft ingediend. Onze terugvaloptie (het voortzetten van de huidige cao) is gezien het uitblijven van een KLM-voorstel dat uiteindelijk uitzicht biedt op een betere situatie dan de huidige cao, nog altijd aanwezig.

Gaat CNV Vakmensen dan maar een beetje achteroverleunen?

Natuurlijk niet! Wij gaan moeilijke discussies niet uit de weg. Als wij moeten kiezen tussen uitbesteding van meer en meer KLM-medewerkers en het aannemen van meer uitzendkrachten binnen KLM, terwijl het bestaande personeel blauw blijft, kiezen wij voor het laatste. Mits er natuurlijk geen sprake is van het huidige uitzendwerk met weinig rechten en veel onzekerheid, maar wel van uitzendwerk met scholingskansen en doorstromingsperspectief.

Mochten er ideeën zijn om het ouderenbeleid in te vullen met bijvoorbeeld de mogelijkheid een dag minder te gaan werken, met behoud van een deel van je salaris op die vrije dag en 100% voortzetting van je pensioenopbouw, dan denken wij mee. Ook over wat dit betekent voor de huidige cao-afspraken over verlof voor ouderen. Want naast rechten stapelen moet je ook kunnen nadenken over rechten verschuiven in een cao-proces.

Niet elke bestaande cao-tekst is heilig of voor eeuwig in steen gebeiteld. De wereld beweegt, zo ook de KLM-cao, vroeg of laat. Wij houden wel de huidige cao als terugvaloptie in ons achterhoofd indien er geen gebalanceerd KLM-voorstel komt waar zowel het bedrijf als het grondpersoneel mee verder komt. Overigens komt iedere cao pas tot stand wanneer leden ermee instemmen. Dit is een democratisch proces en KLM zal ermee moeten dealen om medewerkers te overtuigen van veranderingen.

Wat gaat CNV Vakmensen nu doen?

Bonden hebben KLM voorgesteld volgende week met een nieuw voorstel te komen. KLM heeft gezegd liever eerst nog een tandje verder te verkennen en dan eventueel een voorstel te doen. Wij snappen niet zo goed wat er na meerdere dagen verkennen nog te verkennen valt. Wij willen zaken doen op basis van concrete en officiële voorstellen. Mocht zo’n voorstel van KLM-zijde uitblijven, dan gaan wij in gesprek met onze (actieve) vakbondsleden om onze vervolgstappen te bepalen.

Het kan zijn dat wij met eigen voorstellen komen waarbij wij KLM verzoeken hierop te reageren. Op die manier komen wij te weten waar we aan toe zijn. Of: wij beslissen het cao-traject on hold zetten wegens het uitblijven van werkbare, concrete voorstellen van KLM. Bonden zijn in ieder geval niet blij met de traagheid van het onderhandelingsproces, maar blijven optimistisch hopen op een zonnige zomerverrassing deze maand. 

Vragen of opmerkingen over deze Nieuwsbrief? Neem dan contact met mij op.

Michiel Wallaard
Bestuurder
E m.wallaard@cnvvakmensen.nl
M 06-20471892

De KLM-onderhandelingsdelegatie bestaat verder uit
Asha Mees en Cock Van Der Pol, kaderleden
Dolf Polders, bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid