Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao ING 2015-2017 Hoe nu verder?

De cao ING 2015-2017 is een feit. De teksten van zowel de cao al het sociaal plan zijn klaar en beschikbaar. Toch leven er nog enkele vragen over zowel de cao als het sociaal plan.

Vragen zoals: Wat houdt mijn koersplan in? Wat is een RVUtoets? En wat betekent de afkoop van de jubileumuitkering? Wat betekenen de afspraken over werkdruk en mantelzorg?  

Mijn koersplan

Iedere medewerker, niet alleen de boventalligen, maakt in overleg met de leidinggevende, een eigen plan, daarin zit een plan hoe blijf ik aan het werk in mijn functie (plan A), hoe blijf ik aan het werk bij ING (plan B), en hoe blijf ik aan het werk buiten ING (plan C). Dat plan bespreek je met je leidinggevende. Een unieke kans om aan je eigen inzetbaarheid te werken. En natuurlijk kan je daarvoor ook terecht bij ons loopbaanadviesbureau Kans (info@loopbaanadviesbureaukans.nl). CNV vindt het ook belangrijk dat jij aan je inzetbaarheid blijft werken.

RVU-toets

Vanuit de overheid wordt aan werkgevers bij preventieve mobiliteit voor oudere medewerkers een toets opgelegd. Doel van de toets is dat ouderen aan het werk blijven en niet gemakkelijk met een vergoeding naar buiten worden gestuurd. Om dat moeilijk te maken worden er bedragen van de vergoedingen afgetrokken. Dat is een complexe materie en wordt individueel bepaald. In overleg met de belastingdienst is er een toets ontwikkeld. Iedere medewerker kan met behulp van die toets bezien of het loont om bij preventieve mobiliteit je vinger op te steken voor een vergoeding. Dit is een overheidsmaatregel waar noch ING, noch CNV iets aan kunnen veranderen.

Afkoop jubileumuitkering bij 40 jaar dienstverband

Er is een afkoop voor de jubileumuitkering bij 40 jaar dienstverband afgesproken. Die afkoopregeling wordt bruto uitbetaald.

Werkdruk en mantelzorg

In de cao staat ook dat werkdruk en mantelzorg normaal bespreekbare onderwerpen moeten worden tussen jou en je leidinggevende. Graag horen wij van jou of dit mogelijk is en hoe dit gaat. Zowel goede als slechte voorbeelden zijn welkom. CNV vindt van belang dat jij in staat gesteld wordt om je werk en je privéleven zoveel mogelijk in balans te laten zijn. Vandaar dat wij willen weten of deze afspraak ook echt werkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voor vragen en opmerkingen kan je altijd bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,

Ike Wiersinga   

i.wiersinga@cnvvakmensen.nl