Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao Hawo te Rijssen

Op 28 mei jongstleden hebben wij opnieuw overleg gevoerd met jullie directeur, de heer Schoenaker.

In dit overleg zijn diverse bezwaren van vooral leden van CNV Vakmensen besproken. Een van die zaken betrof het niet uitbetalen van de cao verhoging van 1 december vorig jaar van 1,75 procent en de eenmalige uitkering van 0,65 procent van de maand februari. Binnenkort staat er opnieuw een salarisverhoging van 1,75 procent per 1 juli 2016 voor de deur. Jullie kunnen dit soort zaken vinden in de CAO, welke ook digitaal beschikbaar is bij www.cnvmetaaltechniek.nl (CAO Metaalbewerkingsbedrijf)Ook hebben we gesproken over de algemene gang van zaken bij jullie werkgever, HAWO.

Door jullie directeur, die thans de enige aandeelhouder is van HAWO, is aangegeven dat de onderneming niet bij bijzonder beheer of zoiets dergelijks zit (Rabobank). Dat is bedrijfseconomisch gezien een goed teken, alleen bedrijven waar bijzonder veel aandacht voor de financiële positie is zitten bij een bank bij bijzonder beheer. Het bedrijf in Tubbergen is verkocht zo deelde hij mede. Jullie directeur gaf tevens aan dat de omzet weliswaar enigszins achterblijft, echter jullie bedrijf maakt een lichte winst en dat is dus gewoon goed te noemen, zeker in de huidige situatie.

Het personeelsbestand is afgeslankt, van ongeveer 76 medewerkers terug naar 65 medewerkers. Hiermee is het bedrijf klaar voor de toekomst en is er nu geen verdere afslanking voorzien. Verder hebben wij opnieuw aangegeven dat het niet uitkeren van de cao-verhogingen niet is toegestaan.

In de cao staat weliswaar een bepaling dat de werknemer van 50 jaar of ouder zijn salarisverhoging kan omzetten in vrije tijd, maar de beslissing en de zeggenschap hierover ligt dus bij de werknemer en niet bij de werkgever. Het argument dat jullie directeur gebruikt, namelijk dat er een afspraak is met vakbonden hierover is onjuist en berust misschien op een misverstand. Jullie onderneming valt “gewoon” verplicht onder de werkingssfeer van de cao Metaaltechniek, welke door de Minister Algemeen Verbindend is verklaart en heeft hiermee ook de kracht van Wet (Wet op de CAO en Wet Algemeen Verbindend Verklaring voor de fijnproevers onder jullie).

Wij hebben in het gesprek met jullie werkgever nog enkele alternatieven besproken, een mogelijkheid zou kunnen zijn dat jullie, geheel vrijwillig, kunnen afzien van het opnemen van een of meerdere ATV dagen in dit jaar, waardoor de arbeidsproductiviteit omhoog gaat en het bedrijf dit wat minder kost. Realiseer je wel dat een dag verlof ongeveer een geldwaarde heeft van 0,45 procent van het loon. Hij gaf aan hier over na te willen denken en intern te bespreken waarbij we tevens afspraken dat hij hier binnen een maand bij ons op terug zou komen. Die maand is nu voorbij en we hebben geen enkele reactie mogen ontvangen, jammer!

Blijft over dat het niet uitbetalen van cao-verhogingen niet is toegestaan en dat wij als vakbond CNV Vakmensen dit nu gaan vorderen bij HAWO, immers de cao dient te worden gerespecteerd.

In het vertrouwen jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

 
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid