Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao Du Pont/Chemours (1)

Op dinsdag 21 april 2015 zijn de onderhandelingen gestart over de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers werkzaam bij Du Pont/Chemours.

Het overleg werd gestart met een business update van de werkgever. Zo zal Chemours vanaf 1 juli 2015 een eigen koers gaan varen los van Du Pont. Tijdens deze onderhandelingen zullen de arbeidsvoorwaarden voor werknemers bij beide bedrijven voor het contractjaar 2015 tot stand komen en gelijkwaardig zijn.

De uitkomsten hiervan zullen wel in twee afzonderlijke cao’s worden vastgelegd. 2015 is daarom een overgangsjaar voor wat betreft het arbeidsvoorwaardelijk overleg tussen de sociale partners. Voor de opvolgende contracten zal er met de werkgevers van beide bedrijven apart van elkaar overleg gevoerd worden.

Tevens werd in de business update aangegeven dat toekomstige kostenbesparingen een belangrijke kwestie zullen zijn in een chemiemarkt van concurrentie en overcapaciteit. Na de business update werden cao-voorstellen over en weer toegelicht. De werkgever heeft gemeld, dat vanwege de fiscale regelgeving de zogenaamde IP-regeling met ingang van 1-1-2015 niet meer in de bestaande vorm kan worden voortgezet. Dit in verband met het doorgaan van de eindloonregeling in plaats van een middelloonregeling. Bij voortzetting van het beleid 2014 leidt dit tot een wettelijke bovenmatige pensioenopbouw. Werkgever heeft een financieel voorstel gedaan om de voorheen individuele pensioenmodule te willen vergoeden. Deze bestaat uit onder meer de '1000 gulden regeling', de vaste werkgeversbijdrage van € 113,45, de optionele werknemersbijdrage van € 226,90 en afhankelijk van de werknemersbijdrage, een extra werkgeversbijdrage van maximaal € 113,45. Omdat het hier over bruto inkomen gaat, zal dit fiscaal verrekend moeten worden. Het is dus nog maar de vraag of dit een interessant aanbod is.

  CNV Vakmensen heeft onder andere ingezet op:

 • looptijd van één jaar;

 • prijscompensatie en verhoging salarisschalen per 1-7-2015 met € 60,-;

 • persoonlijk opleidingsbudget voor niet-functiegerichte scholing;

 • garantiebanen voor werknemers met een arbeidsbeperking;

 • afspraken over mantelzorg;

 • reparatie 3e ww-jaar.

De cao-onderhandelingen zullen verder gaan op donderdag 7 mei 2015.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid