Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao conceptvoorstellen Shell

Allereerst willen wij jullie een goed en vooral gezond 2016 wensen! Zoals jullie weten loopt de cao af op 1 maart 2016. Er staan dus weer nieuwe onderhandelingen voor de deur. Bijgaand ontvangen jullie de conceptvoorstellen brief voor een nieuwe cao.

De basis van de concept voorstellenbrief is de arbeidsvoorwaardennota van CNV Vakmensen voor het jaar 2016. Tijdens een vergadering met de leden van de kadergroep, jullie eigen collega’s dus, is een concept van de voorstellenbrief opgesteld.

In overleg met de kaderleden hebben wij ervoor gekozen het concept door middel van een enquête aan jullie voor te leggen (zie bijlage). Via deze enquête kunnen jullie je mening geven over het concept van de voorstellenbrief.

Wij willen jullie vragen de bijgevoegde conceptvoorstellen door te nemen en uiterlijk 18 januari 2016 per e-mail te reageren. Per post kan natuurlijk ook, maar dan moet de brief wel uiterlijk 14 januari 2016 in de brievenbus gedaan worden.

Het liefst ontvangen wij je reactie per e-mail: p.verburg@cnvvakmensen.nl. Via de post kan ook: CNV Vakmensen, Afdeling Collectieve Dienstverlening, Piet Verburg, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

De definitieve voorstellenbrief wordt, na jullie reacties, tijdens de kadervergadering op 22 januari 2016 vastgesteld.

Wij streven er naar om in 2016 snel te gaan onderhandelen, zodat de cao snel vernieuwd is. Wij hebben jullie werkgever dan ook verzocht om spoedig met onderhandelingsdata te komen.

Mede namens de kaderleden,

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

Heb je deze brief plus bijlagen per post ontvangen?
Om je sneller van dienst te kunnen zijn én om kosten te besparen de volgende vraag: stuur ons je (privé) e-mailadres en vanaf dat moment ontvang je alle informatie van jouw bond sneller! Stuur je e-mailadres onder vermelding van naam, lidmaatschapsnummer en werkgever naar p.verburg@cnvvakmensen.nl.

15-25/PV/sk